Max Motor Dream kołyska jak samochód

Max Motor Dream kołyska jak samochód

by -
Żeby uspokoić płaczącego niemowlaka, rodzic jest w stanie zrobić niemal wszystko. Jedni włączają odkurzacz, albo suszarkę do włosów, inni wsiadają do samochodu i… czekają aż maluch zaśnie. Inżynierowie Forda stworzyli kołyskę imitującą jazdę samochodem. Oto spełnia się marzenie milionów rodziców na całym świecie.

 

Max Motor Dream to na razie pro­to­typ łóżeczka dla dzieci, które uspoka­ja­ją się pod­czas jazdy samo­chodem. Autorem pomysłu jest współpracu­jące z Fordem, hisz­pańskie stu­dio pro­jek­towe Espada y San­ta Cruz.

Rodz­ice za pomocą aplikacji w tele­fonie będą mogli symu­lować i kon­trolować “efek­ty porusza­jące­go się pojaz­du” , na przykład —  diody LED przy­pom­i­na­ją natęże­nie świateł latarni mijany­ch w cza­sie drogi. Łóżeczko również lekko wibru­je, aby dziecko czuło się tak, jak pod­czas prze­jażdżki i wyda­je charak­terysty­czny cichutki pom­ruk sil­nika.

Wcześniej na podob­ny pomysł wpadł Fis­cher Price, który już kilka late temu wprowadz­ił na rynek fote­lik o nazwie Cruis­in’ Motion Soother.

Na razie pro­dukt nie jest jeszcze dostęp­ny na rynku, ale Ford już rozważa jego masową pro­dukcję.

 

 

 

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

20 − seventeen =