Stylowe eko dodatki — małe wielkie zmiany

Stylowe eko dodatki — małe wielkie zmiany

by -

Aby nadać aranżacji nowy styl, nie jest potrzebny remont generalny. Czasem wystarczy wprowadzić małe zmiany, które dadzą wspaniały efekt. Klimat rodem z wyspy Bali w salonie w kilka chwil, sypialnia w stylu boho, łazienka w duchu eko? To naprawdę proste! Wyrabiane ręcznie przez pełnych pasji indonezyjskich rzemieślników lampy, wazony czy talerze łączą nowoczesny design i najlepsze tradycje rękodzielnictwa.

Urządzanie wnętrz może spraw­iać naprawdę ogrom­ną przy­jem­ność. Nie zawsze jed­nak może­my przeprowadz­ić total­ną meta­mor­fozę. W takiej sytu­acji, gdy marzymy o nowym sty­lu aranżacji, warto sięgnąć po odpowied­nio dobrane dodat­ki, które dają nam w tym zakre­sie wiele możli­woś­ci. Gdy chce­my wypełnić przestrzeń zupełnie nową energią i stworzyć w niej naprawdę wyjątkowy kli­mat – wybierzmy takie akce­so­ria, za który­mi stoi aut­en­ty­czność, rękodziel­nicza pra­ca i nat­u­ralne surow­ce. Czyli po pros­tu — dodat­ki „z duszą”!

W dodatkach Mon­nari­ta, które przepły­wa­ją długą drogę z Bali, czuć ducha egzo­ty­cznych miejsc. Pow­sta­ją wyłącznie z nat­u­ral­nych mate­ri­ałów, takich jak rat­tan, baweł­na czy kokos. Zach­wyca­ją ksz­tał­ta­mi i koją ciepły­mi, spoko­jny­mi kolora­mi zie­mi. Doskonale łączą rzemieśl­niczą jakość z pasją do designu. W kolekc­jach mar­ki znaleźć moż­na ory­gi­nalne, nieda­jące się przeoczyć formy, efek­towne ksz­tał­ty i mnóst­wo świeżych pomysłów na aranżac­je. Oto dodat­ki, które przyniosą małą, ale wielką (bo aut­en­ty­czną!) zmi­anę we wnętrzu, m.in.:

Talerze z bananow­ca Mon­nari­ta to deko­rac­je zain­spirowane naturą. Nat­u­ral­ny mate­ri­ał i wzo­ry spraw­ia­ją, że będą pięknie prezen­tować się jako ozdo­by do przed­poko­ju czy salonu utrzy­manego w sty­lu boho. Wys­tępu­ją w dwóch kolorach i trzech rozmi­arach.  Wazon Mon­nari­ta Medi­olan, jak każdy wazon z rat­tanu lub hia­cyn­tu wod­nego, będzie się ide­al­nie kom­ponował z sus­zony­mi trawa­mi czy deko­rac­ja­mi z liś­ci banana. Do tego wazonu doskonale pasować będą nat­u­ralne deko­rac­je Mon­nari­ta: Liść banana, w którym efek­towne liś­cie wyko­nane z bananow­ca są umieszc­zone na bam­bu­sowym kiju oraz deko­rac­je z traw egzo­ty­cznych, jak Trawa mors­ka Saba lub Trawa Gab­by (pio­nowa tycz­ka bam­bu­sowa z trawą rayung). Moż­na z nich stworzyć włas­ną, wyjątkową kom­pozy­cję, która świet­nie sprawdzi się w wielu pomieszczeni­ach – salonie, syp­i­al­ni, przed­poko­ju czy łazience. 

Mon­nari­ta tworzy je z myślą o tych, którzy chcą być bliżej natu­ry i chronić ją, również poprzez swo­je codzi­enne wybo­ry.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz