Letnie zabiegi upiększające

Letnie zabiegi upiększające

by -
W końcu możemy do woli zachwycać się smakiem truskawek, a z szafy wyjąć zwiewne sukienki odsłaniające ramiona bądź plecy. To właśnie z nadejściem cieplejszych miesięcy coraz bardziej zwracamy uwagę na wygląd i jędrność naszej skóry czy opaleniznę. Chętniej korzystamy z nawilżających balsamów czy kremów z filtrami. Przykładamy większą uwagę do wyglądu stóp czy okolicy bikini. Częściej zapominamy jednak o czymś niezwykle ważnym – właściwej pielęgnacji cery!

Bard­zo częs­to wraz z nade­jś­ciem wios­ny więk­szą uwagę przy­wiązu­je­my do stanu naszej skóry.  Z zabiegów na twarz korzys­tamy nieste­ty z dokład­nie tych samych zimą co i latem. Nic bardziej myl­nego. — Cza­sa­mi pac­jen­t­ki są niezde­cy­dowane, chci­ał­by coś zmienić ale nie wiedzą co, wtedy nawet najprost­sza roz­mowa zaczy­na­ją­ca się od uśmiechu, jest najczęś­ciej pretek­stem do bard­zo długiej dyskusji na tem­at ogól­nej kondy­cji zdrowia i całego wyglą­du — mówi dr Iwony Gnach-Ole­jniczak, z klini­ki Unident Union Den­tal Spa we Wrocław­iu.

To na co szczegól­nie latem powin­nyśmy zwracać uwagę, kiedy słońce i wia­tr wysusza­ją naszą skórę, to zdaniem dr Gnach-Ole­jniczak odpowied­nia regen­er­ac­ja z uję­drnie­niem i naw­ilże­nie skóry. Pole­cany w tym przy­pad­ku jest leczniczy kola­gen, który popraw­ia jej kondy­cję poprzez zwięk­sze­nie jej naw­ilże­nia i kolory­tu oraz zahamowanie pro­cesów starzenia. Po zabiegu z wyko­rzys­taniem LINERASE skóra zysku­je widoczną i odczuwal­ną jędrność, sta­je się lep­iej napię­ta i wygład­zona. Lin­erase pobudza bowiem fibrob­lasty do wyt­warza­nia włókien, endo­gen­nego kola­genu oraz nowego wypełnienia tkan­ki. Stosowany jest głównie na skórę twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, ale i całego ciała. Jeśli chodzi o właś­ci­we naw­ilże­nie to zabiegów i preparatów, dają­cych efekt mezoter­apii mamy wiele do wyboru.

Na przykład VOLITE, nowy preparat z linii Juvé­derm® firmy Aller­gan. To kwas hialuronowy w postaci żelu zapew­ni­a­ją­cy poprawę gład­koś­ci skóry (spłyce­nie zmarszczek), zwięk­sze­nie naw­ilże­nia i poprawę elasty­cznoś­ci. I co najważniejsze — może zapewnić widoczny efekt nawet na 9 miesię­cy już po jed­nym zabiegu. Juvé­derm® Volite moż­na podawać na twarz, szyję, dekolt i ręce.

Kurację warto uzuepełnić doust­ną suple­men­tacją beta-karotenu, czyli prowit­a­miny A. To związek, który nie tylko przyśpiesza opalanie, ale zapew­nia praw­idłowe funkcjonowanie wzroku, wzmac­nia odporność, a także wspo­ma­ga lecze­nie trądziku i co najważniejsze — opóź­nia pojaw­ian­ie się zmarszczek. Beta-karoten pełni też funkc­je „fil­tra prze­ci­wsłonecznego”, który zmniejsza wrażli­wość skóry na promieniowanie UV, a tym samym ryzyko jej poparzenia. Poza tym prowit­a­m­i­na A chroni przed pow­stawaniem plam i prze­bar­wień skóry, będą­cych częs­to skutkiem opala­nia. Dlat­ego tak ważne jest picie w okre­sie let­nim 2–3 razy w tygod­niu świeżo wyciśniętego soku march­wiowego, będącego jed­nym z najbo­gat­szych źródeł beta-karotenu. Nie zapom­i­na­jmy też nigdy o reg­u­larnym stosowa­niu kremów z fil­trem UV

Poza tym jak najczęś­ciej uśmiecha­jmy się, cieszmy do woli słońcem, nowal­ijka­mi i latem w gronie najbliższych. Wtedy będziemy czuć się najpiękniejsze.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz