50 rzeczy przed 13 rokiem życia

50 rzeczy przed 13 rokiem życia

by -
W księgarniach już znajdziecie „50 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończysz 13 lat” — niezwykły przewodnik przewodnik po kreatywnych zadaniach nie tylko dla dzieci, ale i do wspólnych zabaw z rodzicami.

Wśród niesamowicie długiej listy zadań jest między inny­mi przepis na gigan­ty­czną bańkę myd­laną, mag­iczny napój, a także na rozpoz­nanie 10 różnych rodza­jów chmur, sturlanie się z gór­ki oraz wiele wiele
innych.

Przyz­nawaj sobie punk­ty za odwagę i kreaty­wność, zapisuj wszys­tkie zada­nia i koniecznie zaproś przy­jaciół do zabawy!

Autora­mi książ­ki są Włosi: Pier­domeni­co Bac­calario —  autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in. kilku­nas­to­to­mowej best­sellerowej sagi “Ulysses Moore”, twór­ca gier fab­u­larnych i gier wideo oraz Tom­ma­so Per­ci­vale — pis­arz, miłośnik komik­sów i kreskówek, twór­ca i pro­du­cent gier plan­szowych.

Jeśli nadal nie jesteś­cie przeko­nani, czy warto sięgnąć po „50 rzeczy, które musisz zro­bić, zan­im skończysz 13 lat” pub­liku­je­my mis­ję 43.

Książ­ka ukaza­ła się nakła­dem wydawnict­wa mama­nia.

 

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz