„Czarodziejski flet” tylko w kinach od 21 kwietnia

Czarodziejski flet” tylko w kinach od 21 kwietnia

by -

Siedem­nas­to­let­ni Tim Walk­er otrzy­mu­je stype­ndi­um do znanej aus­tri­ack­iej szkoły muzy­cznej. Tam odkry­wa zapom­ni­any od stule­ci por­tal, który przenosi go w fan­tasty­czny świa­ta “Czar­o­dziejskiego fle­tu” Wolf­gan­ga Amadeusza Mozar­ta.

Tim to nas­to­let­ni chłopak, który marzy o kari­erze śpiewa­ka w szkole muzy­cznej imienia Wolf­gan­ga Amadeusza Mozar­ta. Kiedy naresz­cie osią­ga swój cel i przekracza próg upragnionej uczel­ni, dzieje się coś niezwykłego. W starym gmachu szkoły Tim odkry­wa mag­iczne prze­jś­cie do innego świa­ta — tajem­niczej krainy z opery „Czar­o­dziejs­ki flet” Mozar­ta, gdzie granice wyz­nacza tylko wyobraź­nia. Gdy za sprawą magii chłopak się tam przenosi, błyskaw­icznie zamienia się w księ­cia Tamino, czyli głównego bohat­era tej opowieś­ci. Od ter­az Tim będzie zmus­zony zma­gać się z prze­ci­wnoś­ci­a­mi losu w dwóch rzeczy­wis­toś­ci­ach – za dnia w prawdzi­wym świecie stara­jąc się o upragnioną rolę w przed­staw­ie­niu na uczel­ni, zaś w nocy ryzyku­jąc życie, aby uwol­nić pięk­na księżniczkę Pam­inę w krainie niczym nieogranic­zonej fan­tazji.

Czar­o­dziejs­ki flet” to zapier­a­jące dech w pier­si efek­ty spec­jalne w połącze­niu z porusza­ją­cy­mi bohat­era­mi i pon­ad­cza­sową opowieś­cią. W rolach głównych wys­tąpiły m.in. gwiazdy hitów „Wiedźmin” (Jack Wolfe), „Gra o tron” (Iwan Rheon) oraz wybit­nej biografii Mozar­ta pt.: „Amadeusz” (F. Mur­ray Abra­ham).

Już dziś zobacz zwias­tun!

W kinach od 21 kwiet­nia 2023r.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz