Konkurs — zostań projektantem LEGO

Konkurs — zostań projektantem LEGO

by -
Po raz pierwszy w historii jest taka możliwość! Grupa LEGO zaprasza dzieci z całego świata do udziału w konkursie, w którym główną nagrodą jest wyjazd do centrali firmy w Billund w Danii. Zwycięski projekt trafi na półki sklepowe sieci Toys’R’Us już we wrześniu. Co więcej, figurka z podobizną osoby, która wygrała konkurs, znajdzie się w tym zestawie! Termin zgłoszeń upływa 28 lutego.

Świat LEGO Friends to przy­gody pię­ciu przy­jaciółek — Emmy, Olivii, Stephanie, Andrei i Mii, które mieszka­ją w Heart­lake City i dzielą wspól­ne zain­tere­sowa­nia: muzykę, taniec, sport, naukę i miłość do zwierząt. Bohaterki serii uwiel­bi­a­ją także baw­ić się w dom, spędzać czas w parku rozry­wki lub robiąc zakupy w cen­trum hand­lowym. Seria ta jest szczegól­nie uwiel­biana przez dzieci, które lubią wcielać się w różne role społeczne i odgry­wać scenki z real­ne­go świata.

Ter­az Gru­pa LEGO zaprasza wszys­tkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat, by naprawdę dołączyły do świata LEGO Friends, biorąc udzi­ał w konkur­sie „Zostań pro­jek­tan­tem LEGO i wygraj!”. To pier­wsza tego typu akc­ja w his­torii kul­towej marki klock­ów. Wystar­czy zapro­jek­tować — dowol­ną tech­niką — wymar­zone, nowe miejsce na spotka­nia z przy­jaciółmi w miasteczku Heart­lake. Główną nagrodą jest tygod­niowy wyjazd wraz z rodz­iną do cen­trali Grupy LEGO do Bil­lund w Danii i możli­wość współpra­cy z pro­jek­tan­ta­mi LEGO, aby razem przek­sz­tał­cić zwycięski pomysł w prawdzi­wy zestaw LEGO Friends. Wyjątkową atrakcją będzie możli­wość umieszczenia w nowym zestaw­ie minifig­urki z podobizną zwycięz­cy akcji! Zgłoszenia należy przesyłać do 28 lute­go poprzez stronę www.LEGO.pl/FriendsDesigner. Wynik konkur­su zostanie ogłos­zony 17 mar­ca, a autorski zestaw lau­re­ata już we wrześniu trafi na półki skle­powe sieci Toys’R’Us.

Dla pol­s­kich uczest­ników zostaną ufun­dowane wyjątkowe, dodatkowe nagrody. Autorzy 10 najbardziej kreaty­wny­ch prac otrzy­ma­ją mega­pakę nowoś­ci LEGO Friends, czyli 15 zestawów, które wejdą do sprzedaży w sty­czniu 2017 roku. Wartość jed­ne­go paki­etu to 1300 zło­ty­ch.

 

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

five × four =