Ikea na święta 2016

Ikea na święta 2016

by -

W sieci sklepów Ikea panu­je już świąteczny nas­trój. Bożonar­o­dzeniowa kolekc­ja przepełniona jest pięknymi ozdobami w kolorze zło­ta i czer­wieni. Więk­szość z nich moż­na wyko­rzys­tać jako całoroczne deko­rac­je. Skan­dy­nawski design jest piękny nie tylko od świę­ta… 

Najlep­szą atmos­ferę w domu tworzą blis­cy, ale wiado­mo, że każde wnętrze uzyska dodatkowy blask dzięki   deko­racjom. W tym roku IKEA Vin­ter moż­na wybier­ać między świątecznymi deko­rac­jami, nas­tro­jowym oświ­etle­niem, tek­styliami, zastawą stołową, kuchen­nymi akce­so­ri­ami oraz pro­duk­tami do gotowa­nia i jedzenia. Najważniejszą inspiracją do stworzenia zimowej kolekcji był szwedzki folk­lor z koń­ca XIX wieku.  Każdy pro­dukt wyko­nany jest z prosty­ch nat­u­ral­ny­ch mate­ri­ałów jak weł­na, len, skóra, drewno czy filc. W tym roku są to ozdoby choinkowe, pudełka do pakowa­nia prezen­tów czy papierowe lampy. Uzu­pełnie­niem kolekcji są formy do pieczenia cias­ta, pojem­niki na ciasteczka, tace…

Już czu­je­my zapach świąt, a wy?

1 KOMENTARZ

  1. Bylam, widzialam. Świąteczny zawrót glowy. Masz zupełną rac­je, ze to najlep­szy vzas na ozdoby, pozniej zagrze­biemy sie w gotowa­niu i piecze­niu. Kiedy przy­jeżdza­ją do nas goś­cie na swi­eta i widzą udeko­rowany dom, to kaz­da z nas unosi sie w powi­etrzu z dumy. -:))))A więc? .…

Odpowiedz

4 × two =