Kartell — kolekcja zabawek dla dzieci

Kartell — kolekcja zabawek dla dzieci

by -

Włoska marka Kartell słynie z nowoczes­ny­ch mebli i akce­soriów wyko­nany­ch z tworzyw sztuczny­ch. W tym roku pod­czas Targów Designu w Medi­olanie została zaprezen­towana linia zabawek dla dzieci… Przezroczys­te, w pastelowych kolorach, inter­ak­ty­wne — obiekt pożą­da­nia każde­go rodz­i­ca kocha­jące­go design.

Pier­wsza kolekc­ja dziecię­ca została zapro­jek­towana przez Mar­co Zanu­so i Richarda Sap­pera w 1964 roku. Tym razem do współpra­cy zapros­zono znane nazwiska w branży wzor­niczej: Philippe Star­ck’a, Piero Lis­soni oraz Fer­ruc­cio Laviani.

Przeźroczysty koń na biegu­nach — H-koń — to dwie zakrzy­wione powierzch­nie. Banal­ne? Być może, ale efekt jest zniewala­ją­cy. Huśtawka, która spraw­ia wraże­nie buja­nia w obłokach i to dosłown­ie. Jest też coś dla mały­ch miłośników moto­ryza­cji — wyrafi­nowana samo­chodziki i ciąg­niki. Naszym ulu­bionym pro­jek­tem jest sto­lik — Klip Clap. Nic tylko się baw­ić, grać i pomyśleć jak pięknie to wszys­tko deko­ru­je dziecię­cy pokój.

 

 

Kartell założył Giulio Castel­li, dzi­ałal­ność rozpoczął od pro­dukcji akce­soriów do samo­chodów osobowych i artykułów gospo­darst­wa domowe­go. Pier­wsze znaczące sukcesy na włoskim rynku Kartell zaczął odnosić w lat­ach sześćdziesią­ty­ch. Między­nar­o­dową sławę zdobył w 1972 roku, dzięki udzi­ałowi w wys­taw­ie Muzeum Sztuki Nowoczes­nej w Nowym Jorku poświę­conej wyposaże­niu wnętrz.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

one × one =