ECO&YOU włoskie meble z tektury

ECO&YOU włoskie meble z tektury

by -
Kochamy inteligentne unikalne i nowoczesne wzory… ECO & You, to duet włoskich projektantek, które tworzą meble i akcesoria z tektury. Niebanalne połączenie ekologii z zabawą przyniosły radość nie tylko dzieciom. Dlaczego? 

Efek­ty pra­cy Ari­an­na Fil­ip­pini i Fed­eriki Rav­ery dzi­ała­ją na dziecięcą kreaty­wność. Poza tym są wytrzy­małe, bez­pieczne, wypro­dukowane w 100% z recyk­lin­gowanej tek­tu­ry, na dodatek ich złoże­nie trwa zaled­wie kilka min­ut. Meble z tek­tu­ry, to ide­al­ne rozwiązanie dla wszys­t­kich eko- rodz­in.

Kar­ton jest w 100% biode­grad­owal­ne i wyko­nane z przetwor­zony­ch włókien papieru. Jest w 100% trwały (jego włók­na są cer­ty­fikowane FSC). Jest w 100% zdrowy. Do mon­tażu wystar­czy klej roślin­ny. 

Sze­zląg w ksz­tał­cie banana, owocowe biurko, wielki pomarańc­zowy zegar… to niezbęd­ne ele­men­ty w poko­ju każde­go malucha… Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie bezpośred­nio na stron­ie Eco&You

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz

twenty + twelve =