Tarapaty 2 już we wrześniu w kinach

Tarapaty 2 już we wrześniu w kinach

by -

Wybuchy, poś­ci­gi, spek­taku­larne uciecz­ki i zaskaku­jące zwroty akcji – to wszys­tko zobaczy­cie w drugiej częś­ci dziecięcego hitu kinowego – „Tara­p­aty 2“. Pier­wsza odsłona serii przy­ciągnęła do kin aż 320 000 widzów! Pre­miera fil­mu „Tara­p­aty 2” w reży­serii Mar­ty Kar­wowskiej już we wrześniu. 

Kiedy z Muzeum Nar­o­dowego w Poz­na­niu zni­ka perła kolekcji  „Plaża w Pourville” Claude’a Mon­e­ta, a o kradzież zosta­je fałszy­wie oskarżona ciot­ka Jul­ki  dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdzi­wego złodzie­ja. Zgrany duet rozpoczy­na śledzt­wo, ale na hory­zon­cie pojaw­ia się Fel­ka, zwar­i­owana 12-lat­ka, a razem z nią kłopo­ty. Opowieść o zaz­droś­ci i zau­fa­niu przepla­ta się z rozwiązy­waniem zagad­ki krymi­nal­nej. „Tara­p­aty 2” to his­to­ria dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przy­ja­ciela, dopó­ki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przy­jaźń wys­taw­iona na próbę może stać się jeszcze moc­niejsza.

W „Tara­p­at­ach 2” zobaczymy znanych z poprzed­niej częś­ci Jaku­ba Jan­otę-Bzowskiego, wciela­jącego się w rolę Olka oraz Joan­nę Szczep­kowską, która zagra pro­fe­sor Strza­łkowską, ciotkę fil­mowej Jul­ki. W roli Jul­ki zobaczymy Polę Król, a Felkę zagra Mia Goti.

– Znam takich ludzi jak ciot­ka, którą gram – konkret­ni, uporząd­kowani, pro­fesjon­al­ni, a zdarza­ją im się najdzi­wniejsze przy­gody i nagle zna­j­du­ją się w takich miejs­cach, gdzie nikt by ich sobie nie mógł wyobraz­ić. Udzi­ał w „Tara­p­at­ach 2” to znakomi­ta przy­go­da. – mówi Joan­na Szczep­kows­ka, która ponown­ie wciela się w ciotkę Jul­ki. 

“Koniec zdjęć”

Z kolei Zbig­niew Zama­chows­ki, czyli fil­mowy Inspek­tor Rafal­s­ki, pod­kreśla: – Najbardziej podobał mi się w tej częś­ci „Tara­p­atów” twist. To, jak z kole­jny­mi zdarzeni­a­mi jesteśmy zaskaki­wani. Po paru posta­ci­ach tej opowieś­ci nie spodziewamy się tego, czego dowiadu­je­my się na koniec his­torii. Nie będę zdradzał, czy to są zmi­any na dobre, czy złe – zostaw­iam to wid­zom do odkrycia.  

– Dwukolorowa, którą gram, jest groź­na, zawz­ię­ta, sym­pa­ty­cz­na, dziecin­na – taka niejed­noz­nacz­na. – mówi San­dra Korzeni­ak.  

Według Mar­ty Malikowskiej, fil­mowej mamy Fel­ki, „Tara­p­aty” to: – Film z gatunku popowej baśni, z piękną przy­godą, przy­rodą, dla wszys­t­kich kocha­ją­cych wzruszać się i śmi­ać. 

– Seans pole­cam wszys­tkim, którym nie jest obo­jęt­ny los impresjon­isty­cznych obrazów. – doda­je Tomasz Ziętek, fil­mowy Karol, pra­cown­ik muzeum. 

Zwias­tun fil­mu “Tara­p­aty 2”

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz