Spotkanie z Szymonem Radzimierskim

Spotkanie z Szymonem Radzimierskim

by -

W najbliższą sobotę ( 7 kwiet­nia) w Empiku Plac Wol­noś­ci w Poz­na­niu odbędzie się spotkanie autorskie z Szy­monem Radz­imier­skim — autorem książ­ki „Dzi­en­nik łow­cy przygód. Etiopia. U stóp góry ognia” (Wydawnict­wo Znak). Uczest­ni­cy spotka­nia będą mogli się dowiedzieć, jak wyglą­da noc­na wspinacz­ka do krateru rozżar­zonej lawy, co czu­je młody podróżnik, gdy dzikie hieny jedzą mu z ręki, a hipopotam niemal wywraca łódź, którą płynie, albo dlaczego tajem­nicze plemię Mur­sich pije krew oraz kim są nieustraszeni Hamerzy skaczą­cy po grz­bi­etach byków. 

Nowa książ­ka Szy­mona Radz­imier­skiego to błyskotli­wa i mądra opowieść o podróży do dzikiej Afry­ki. Peł­na przygód, obserwacji i prze­myśleń. Chwil grozy, smutku i radoś­ci. Spotkanie obow­iązkowe dla wszys­t­kich tych, którzy chcą posłuchać o niesamow­itych przy­go­dach Szy­mona Radz­imier­skiego.


Szy­mon Radz­imier­s­ki – na co dzień uczeń łódzkiej pod­stawów­ki i bloger. Ma 11 lat, a na kon­cie niemal 30 odwied­zonych kra­jów oraz dwie podróżnicze książ­ki.

7 kwiet­nia, godz. 14:00 

Empik Plac Wol­noś­ci

ul. Rata­jcza­ka 44, Poz­nań

Serdecznie zaprasza­my!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz