12 ciekawostek o ciąży

12 ciekawostek o ciąży

by -
Macierzyństwo to jedna z najbardziej fascynujących przygód w życiu kobiety. Sam fakt, że mały człowiek rozwija się w jej łonie, jest czymś równie niesamowitym, jak odkrycie wody na Marsie. W czasie 9 miesięcy, w ciele kobiety zachodzą kosmiczne zmiany. Oto 12 niezwykłych ciekawostek o ciąży. Czy wiesz, że…

 

 1. Dzieci w łonie mat­ki potrafią czuć, widzieć i słyszeć, dlat­ego dotykaj brzucha i mów do swo­jej pociechy. 

 2. Dzieci w łonie mat­ki płaczą.
 3. 1 na 2000 dzieci rodzi się z wyrznię­tym zębem.

 4. Pod­czas całej ciąży maci­ca rozsz­erza się z wielkoś­ci brzoskwi­ni do mniej więcej rozmi­aru arbuza.

 5. Dzieci w łonie mat­ki są w stanie smakować jedze­nie, które je ich rodzi­ciel­ka.

 6. Kobi­ety w ciąży oraz młode mat­ki wyt­warza­ją mleko automaty­cznie, kiedy słyszą płacz małego dziec­ka. Nawet jeżeli nie jest to ich dziecko.

 7.  W Afryce Środ­kowej rodzi się więcej bliźniąt niż w jakikol­wiek innym kra­ju rozwi­ja­ją­cym się.


 8. Dziecko w łonie mat­ki zaczy­na robić kup­kę w 21 tygod­niu ciąży, ale nie wydala jej aż do nar­o­dzin.

 9. W 90% przy­pad­ków kobi­et w ciąży zauważa zmi­anę odcień koloru skóry. 

 10. Dziecko w łonie mat­ki robi siu­siu, następ­nie pije swo­ją urynę, następ­nie znów robi siu­siu i pije swo­ją urynę, itd.

 11.  Stopy kobi­ety w ciąży są w stanie pow­ięk­szyć się nawet o rozmi­ar (2–10 mm) z powodu nad­mi­aru płynów i wstrzy­ma­nia wody w orga­nizmie.

 12. Wody płodowe to w więk­szoś­ci steryl­na ury­na.

 

Tekst na pod­staw­ie getfirstsmile.com

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz