Warszawa wraca do szkoły

Warszawa wraca do szkoły

by -
Chociaż na razie pełnia lata, a dni naszych dzieci wypełnione są zabawą, odpoczynkiem i słodkim lenistwem, chcemy nieco umilić ten nieuchronnie zbliżający się moment i pokazać, że powrót do szkoły nie musi być aż tak straszny. Początek roku szkolnego może zacząć kojarzyć się z imprezą! Brzmi nieprawdopodobnie? Przekonajcie się sami!

3 wrześ­nia w godz­i­nach 10.00–18.00, w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki odby­wa się fan­tasty­czny rodzin­ny event- Warsza­wa Wraca do Szkoły/Warsaw Back to School!

Cena bile­tu wstępu- 10 zł dla całej rodziny*
*Uwa­ga: wstęp bezpłat­ny dla osób, które wspo­mogą akcję “Wyprawka Szkol­na”.
Wystar­czy przynieść ze sobą pro­dukt wyposaże­nia wypraw­ki szkol­nej dla
potrze­bu­ją­cych dzieci (tor­nister, piórnik, kred­ki itp.).

Warsza­wa Wraca do Szkoły to wydarze­nie zaplanowane jako dzień pełen atrakcji
dla warsza­ws­kich rodzin z dzieć­mi. Part­nerzy even­tu zaprezen­tu­ją najlep­sze mar­ki oraz pro­duk­ty niezbędne, aby powrót do szkoły był jak najbardziej udany.

Najlep­sze mar­ki, nowoś­ci rynkowe i zakupy w pro­mo­cyjnych cenach!

Na najmłod­szych czeka­ją ani­mac­je, loterie i konkursy z super nagro­da­mi!

Rodz­iców zaprasza­my na warsz­taty, szkole­nia, prezen­tac­je, degus­tac­je!

Warsza­wa Wraca do Szkoły” to mnóst­wo atrakcji dla dzieci i dorosłych!

W pro­gramie wydarzenia m.in.

- Stre­fa Shop­ping- najlep­sze pro­duk­ty do szkoły i do domu w najlep­szych cenach!

- Stre­fa dla dzieci, która będzie edukować i baw­ić w jed­nym. Najmłod­si będą
mieli okazję zapoz­nać się z ruchem dro­gowym pod bacznym okiem Głównego Inspek­to­ra Trans­portu Dro­gowego, do tego sala zabaw, ulu­bione posta­cie z bajek, stre­fa zabawy Play­mo­bil, ani­mac­je i konkursy z super nagro­da­mi!

- Stre­fa mul­ti­me­di­al­nej nau­ki i zabawy Microsoft

- Bez­piecz­na dro­ga do szkoły- akc­ja eduka­cyj­na Głównego Inspek­toratu Trans­portu Dro­gowego i Fun­dacji Kid­Zone- Stre­fa Szczęśli­wych Dzieci

- Stre­fa zdrowego odży­wia­nia — nau­ka zdrowego odży­wia­nia, bezpłatne kon­sul­tac­je z diete­tykiem i psy­cholo­giem

-Sportowe emoc­je z klubem Legia Warsza­wa, Fun­Store!

-Warsz­taty taneczne ze szkołą taneczną Egur­ro­la Dance Stu­dio!

-Rodzinne miasteczko moto­ryza­cyjne oraz jazdy testowe z BMW, MINI, Mer­cedes-Benz, SKODA, Peu­geot

- Bezpłatne bada­nia lekarskie!

- Słu­chobus- badanie słuchu u dzieci!

- Uczymy empatii- pomagamy zwierzę­tom ze schro­niska na Paluchu-
“Adop­tuj, nie kupuj!”

- Zabawa z mon­stera­mi- Kierunek życ­zli­wość! Bądź życ­zli­wym pasażerem zami­ast być mon­sterem!

- Akc­ja pomo­cy potrze­bu­ją­cym dzieciom- „Wyprawka Szkol­na”

Nie może Was zabraknąć!

3 KOMENTARZE

  1. we bought our house three years ago for 384,000 we have a sec­ond on the house that is 76,000 with a bal­lon pay­ment could we have the sec­ond diearchgsd in bk and keep our home the first is not the prob­lem the sec­ond is our house is now worth 250,000

Dodaj komentarz