Targi Kochane Smyki

Targi Kochane Smyki

by -

W niedzielę 22 maja w Hali Sportowej Koło odbędzie się wyjątkowe wydarze­nie skierowane do przyszłych i obec­nych rodz­iców, czyli warsza­wska edy­c­ja Targów KOCHANE SMYKI.

To dzień pełen atrakcji, niespodzianek i zabawy dla całej Rodziny.

W pro­gramie m.in.:

  • spotka­nia ze spec­jal­is­ta­mi,
  • nowoś­ci rynkowe,
  • zakupy w pro­mo­cyjnych cenach,
  • pokazy i prezen­tac­je na sce­nie,
  • ani­mac­je,
  • bohaterowie bajek,
  • loterie i konkursy z nagro­da­mi,
  • Stre­fa relak­su dla Mam oraz Stre­fa zabaw dla Dzieci i wiele więcej!

Tar­gi Rodzinne KOCHANE SMYKI w Warsza­w­ie odbędą się pod hasłem: Szczęśli­wa Mama, Szczęśli­wy Smyk.

Zaprasza­my do wspól­nego rodzin­nego spędzenia cza­su!

 

WSTĘP BEZPŁATNY

Więcej infor­ma­cji o Tar­gach na stron­ie: www.kochanesmyki.pl

oraz pro­filu wydarzenia na Face­booku: https://www.facebook.com/events/1058722664198972/

Serdecznie zaprasza­my!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz