Pielęgnacyjny niezbędnik dla niemowląt i dzieci

Pielęgnacyjny niezbędnik dla niemowląt i dzieci

by -
Skóra niemowląt jest wyjątkowo delikatna i skłonna do podrażnień, dlatego potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Sklepowe półki aż uginają się od kolorowych produktów. Który z nich warto wybrać? Pod lupę wzięliśmy linię produktów Tołpa® dermo baby.

bigstock-Funny-Baby-Girl-Playing-With-W-92676440
Pielęgnacja skóry dziec­ka, to tem­at tak delikat­ny jak sam maluch. W pier­wszych miesią­cach życia dziec­ka utr­wala się nat­u­ralne dla zdrowej skóry pH 5,5,  dlat­ego nie powin­no się uży­wać kos­me­tyków, które ten pro­ces mogły­by hamować. Nie powin­no stosować się również kos­me­tyków dla dorosłych. Nie warto kupować też wielu preparatów. Fak­tem jest, że zan­im odkry­je­my właś­ci­wy pro­dukt, dłu­go błądz­imy — oczy­wiś­cie ze szkodą dla dziec­ka, które najczęś­ciej dosta­je wysyp­ki.  Dermokos­me­ty­ki Toł­pa, to bard­zo boga­ta ofer­ta dla niemowlaków i dzieci. Przed­staw­iamy tylko te, które fak­ty­cznie zostały przez nas przetestowane.

1) pieluszkowy krem prze­ciw odparzeniom, 40 ml, cena ok. 26 zł.

Moż­na go stosować od 1. dnia życia dziec­ka. Krem ma fizjo­log­iczne pH, nat­u­ral­ny kolor, zaw­iera skład­ni­ki roślinne, m.in.: olej z nasion luffa, ekstrakt z nasion dyni, masło babas­su (emolient), odżywcze masło shea. Ma delikat­ną kon­sys­tencję, łat­wo rozprowadza się po skórze dziec­ka, pozostaw­ia delikat­ny film i stanowi dobrą warst­wą ochron­ną dla delikat­nej skóry malucha. Jest w tubce, co zde­cy­dowanie ułatwia aplikację i czyni ją bardziej higien­iczną.

Ważne! Nie zaw­iera: silikonów, ole­ju parafi­nowego, parabenów i donorów formalde­hy­du, sztucznych aler­genów i PEG–ów.

2) oczyszczająca woda mice­lar­na do twarzy i ciała, 75 ml, cena ok. 10 zł.

Moż­na stosować po 1. miesiącu życia. Do twarzy, ciała i poślad­ków. To nie jedyny pro­dukt z serii, z którego może korzys­tać również mama! Fan­tasty­cznie usuwa pozostałoś­ci kremów oraz zanieczyszczenia. Jest sporą konkurencją mokrych chus­teczek. Wodę najpierw nanieś się na płatek kos­me­ty­czny, a potem na skórę. Nie spłukuj! Stosowanie wody micer­al­nej pozostaw­ia uczu­cie świeżoś­ci, przy­wraca równowagę skóry, dobrze oczyszcza, koi i nie powodu­je podrażnień. Wśród skład­ników, zna­j­du­ją się m.in.: woda różana, nawilżające pro­teiny pszeni­cy, ekstrakt z owoców drze­wa shikakai.

Ważne! Nie zaw­iera: sztucznych barwników PEG — ów, SLS — u, silikonów, parabenów i donorów formalde­hy­du.

3) bąbelkowy żel do mycia i kąpieli, 195 ml, cena ok. 30 zł.

Moż­na stosować po 1. miesiącu życia. Zde­cy­dowany faworyt! Ide­al­ny w okre­sie, kiedy zmysł węchu u kobi­ety nadal jest “prz­er­ważli­wiony”, ponieważ zapach tego pro­duk­tu przy­pom­i­na zapach skóry dziec­ka — to zde­cy­dowana ulga dla każdej mamy. Bąbelkowy tylko w nazwie, ale delikat­nie myje skórę i włosy. Znakomi­cie koi. Nie szczyp­ie w oczy. Moż­na go stosować rano i wiec­zorem. Żel moż­na nakładać bezpośred­nio na skórę dziec­ka lub wlać do kąpieli. W drugim przy­pad­ku warto spłukać skórę dziec­ka czys­tą wodą.

Ważne! Nie zaw­iera: alergenów, sztucznych barwników PEG‑ów, SLS‑u, silikonów, parabenów i donorów formalde­hy­du.

4) otulająca oli­wka do ciała, masażu i kąpieli, 200 ml, cena ok. 37 zł.

Moż­na stosować po 1. miesiącu życia. Oli­w­ki moż­na uży­wać do masażu ciała dziec­ka, lub wlać kil­ka kro­pel do kąpieli. Po wiec­zornym rytuale, dziecko znacznie szy­b­ciej i spoko­jniej zas­nęło… Czy to przy­padek? Nadal tes­tu­je­my. Zaw­iera m.in.: naw­ilża­jące masło z baob­a­bu, olej makadamia, olej migdałowy i wit­a­m­inę E. Świet­nie naw­ilża i natłuszcza skórę. Ma ide­al­ną kon­sys­tencję, nie jest bard­zo oleisty, ani wod­nisty. Starsze, kilkulet­nie dziecko znakomi­cie poradzi sobie z samodziel­ną aplikacją.

Ważne! Nie zaw­iera: alergenów, sztucznych barwników, PEG‑ów, silikonów, parabenów i donorów formalde­hy­du.

5) delikat­ny bal­sam do twarzy i ciała, 150 ml, cena ok. 30 zł

Moż­na stosować po 1. miesiącu życia. Łat­wo się rozprowadza i szy­bko się wchła­nia. Ułatwia masaż min. brzusz­ka, pleców, rąk i stóp. Ład­nie naw­ilża, elimin­u­je szorstkość, wygładza i zmiękcza skórę, zapo­b­ie­ga utra­cie wody z naskórka. Łagodzi podrażnienia i dzi­ała przeciwświądowo. Zaw­iera przywracający skórze równowagę olej z nasion luffa, regenerujące masło babas­su, odżywcze masło shea. Stosowany był po kąpieli oraz w chłod­niejsze wiosenne dni przed wyjś­ciem na spac­er.

Ważne! Nie zaw­iera: alergenów, sztucznych barwników, PEG‑ów, silikonów, parabenów i donorów formalde­hy­du.

Każdy z opisanych pro­duk­tów został Prze­badany w Klin­ice Der­ma­tologii, Wen­erologii i Aler­gologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, a ich opakowa­nia podle­ga biodegradacji.

W tes­tach redak­cyjnych zde­cy­dowany­mi fawory­ta­mi zostali: otulająca oli­wka do ciała, masażu i kąpieli, bąbelkowy żel do mycia i kąpieli, delikat­ny bal­sam do twarzy i ciała. Cza­sa­mi trud­no wyobraz­ić sobie jak dbały o niemowlęta nasze bab­cie, nie mówiąc już o prabab­ci­ach. Prze­cież nie ist­ni­ały kos­me­ty­ki dla dzieci, a już na pewno nie w takiej ilości jak dzisi­aj.

Uwa­ga: Pod­czas tes­tu ucier­pi­ał tylko aparat, który wyką­pał się w wan­nie wraz z tes­tu­ją­cym dermokos­me­tyk dzieck­iem. Kąpiel dziec­ka w kos­me­tykach Tołpy der­mo baby, nie wyczaru­je tak “spek­taku­larnej” piany jak na zdję­ciu, dla nas to duży plus, bo to oznacza że nie zaw­ier­a­ją chemii, dzię­ki której piana pow­sta­je.

 

1 KOMENTARZ

  1. Bard­zo dobre pro­duk­ty, nie znałam wcześniej tej firmy. Nor­mal­nie kupu­ję w Drogerii Eko­log­icznej pro­duk­ty mar­ki Baby Anthyl­lis i świet­nie się dla nas sprawdza­ją. Mają podob­ne para­me­try do Toł­pa, czyli bez PEG, SLS, SLES, a do tego ze skład­nika­mi z organ­icznych i eko­log­icznych upraw 😉 Pole­cam, a i chęt­nie spróbu­ję Tołpy.

Dodaj komentarz