O Dniu Matki — Paulina Holtz

O Dniu Matki — Paulina Holtz

by -
Z okazji Dnia Matki, kilku znanym mamom zadaliśmy 5 tych samych pytań. Co najbardziej lubią w macierzyństwie, czego nauczyły się od mam, jak zmieniło się ich życie kiedy same weszły w nową rolę? W ogniu pytań stanęła Paulina Holtz, aktorka, mama dwóch córek — Tosi i Marcysi. 
 [fot: M.Motyczyński/OsmozaCare ]
fot. M.Motyczyński/OsmozaCare

Kiedy zostałam mamą to, zrozu­mi­ałam, że świat się nie zaczy­na ani nie kończy na macierzyńst­wie ale zde­cy­dowanie mój świat się dopełnił dzię­ki niemu.

Mama nauczyła mnie że nie ma nic ważniejszego w wychowa­niu kobi­ety, niż wpo­je­nie jej wiary we własne, nieogranic­zone siły.

Najpiękniejsze wspom­nie­nie z mamą to, już z dorosłoś­ci, kiedy siadłyśmy obok siebie przed lus­trem
w auto­bus­ie charak­teryza­torskim i zrozu­mi­ałyśmy, że ter­az już gramy naprawdę w tej samej drużynie.

Dzień Mat­ki to, ten dzień kiedy wszyscy zapom­i­na­ją o moich imien­i­nach ?

W macierzyńst­wie najbardziej lubię obser­wować jak moje cór­ki sta­ją się moi­mi przy­jaciółka­mi i pra­cow­ać, żeby tego nigdy nie żałowały.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz