Miej oko na wzrok dziecka

Miej oko na wzrok dziecka

by -
Oko jest bardzo skomplikowanym narządem. Nieprawidłowości w jego budowie mogą wystąpić nawet u niemowlaka, a nieleczone mogą doprowadzić do rozwoju niedowidzenia u dziecka i wielu nietypowych objawów. Chorób oczu u dzieci jest tyle, ile części oka. Chcemy szerzyć świadomość rodziców w tym temacie, dlatego dzisiaj pierwsze, podstawowe pytanie, na które odpowiada dr n.med. Aleksandra Koszewska Kołodziejczak, z kliniki Oftalmika w Bydgoszczy.


W jakim wieku należy zgłosić się z dzieck­iem do okulisty?

Badać moż­na dzieci tuż po urodze­niu, już w tym wieku mogą zdarzyć się wrod­zone wady wzroku. Jeśli wywiad rodzin­ny jest obciążony, czyli rodz­ice mają lub mieli w dziecińst­wie wadę wzroku lub leczyli zeza, a oku­lary nosi również starsze rodzeńst­wo, warto zgłosić się na kon­trolę. Należy również skon­trolować oczy u dzieci przy­go­towu­ją­cych się do pójś­cia do szkoły. Niepoko­jące może być, gdy dziecko skarży się na bóle głowy, zamazy­wanie się liter, piecze­nie oczu, pod­wójne widze­nie, czy łza­w­ie­nie . Waż­na jest szy­b­ka diag­noza, by nie dop­uś­cić do roz­wo­ju niedowidzenia.

Rodz­iców, którzy mają pyta­nia do spec­jal­istów okulisty­ki, prosimy o przesłanie ich na adres redakcji redakcja@zaradna-mama.pl Odpowiedzi na Państ­wa pyta­nia (bez ujaw­ni­a­nia danych osobowych), będziemy pub­likować na naszym por­talu.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz