Kolacja na stole

Kolacja na stole

by -

Z kim chcą celebrować posiłki dorośli? Kogo do stołu zaprosiłyby dzieci? Możecie się zdziwić!

Dużo osób marzy o spotkaniu swojego idola choćby na chwilę. Zastanawialiście się kto by to był, jeśli istniałaby taka możliwość? Marilyn Monroe, Justin Bieber, Sting, a może Nelson Mandela?

Na pytanie firmy Mas­ter­foods — z kim zjadłbyś kolację — dorośli Aus­tral­i­jczy­cy wymieniali różne osobowoś­ci ze świa­ta show-biz­ne­su: Kylie Minogue, Kim Kar­dashi­an, Jim­my Hen­drix.

Kiedy głos zabrały dzieci, jednogłośnie odpowiadały, że kolac­je najchęt­niej zjedli­by w towarzys­t­wie mamy, taty lub więk­szym gronie rodziny. Jaka była reakc­ja rodz­iców? Przy­go­tu­j­cie chus­tecz­ki i zobacz­cie sami:

Według badań Aus­tral­i­jczy­cy jedynie kil­ka dni w tygod­niu jedzą wspól­ną, rodzin­ną kolację. Przy­jem­niej raz w tygod­niu pod­czas jedzenia oglą­da­ją telewiz­ję. Duńs­ki ped­a­gog Jes­per Juul twierdzi, że wspólne rodzinne posił­ki mogą być miłym spotkaniem blis­kich sobie osób. Trze­ba tylko akty­wnie zad­bać o kul­turę jedzenia w swoim domu.  Pamię­ta­j­cie, wspól­ny posiłek, co coś więcej niż siedze­nie przy stole. Pomyśl­cie o tym kiedy znów usłyszy­cie lub zawoła­cie: kolac­ja na stole!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz