Ikea na święta 2016

Ikea na święta 2016

by -

W sieci sklepów Ikea panu­je już świąteczny nas­trój. Bożonar­o­dzeniowa kolekc­ja przepełniona jest piękny­mi ozdoba­mi w kolorze zło­ta i czer­wieni. Więk­szość z nich moż­na wyko­rzys­tać jako całoroczne deko­rac­je. Skan­dy­naws­ki design jest piękny nie tylko od świę­ta… 

Najlep­szą atmos­ferę w domu tworzą blis­cy, ale wiado­mo, że każde wnętrze uzys­ka dodatkowy blask dzię­ki   deko­racjom. W tym roku IKEA Vin­ter moż­na wybier­ać między świąteczny­mi deko­rac­ja­mi, nas­tro­jowym oświ­etle­niem, tek­stylia­mi, zastawą stołową, kuchen­ny­mi akce­so­ri­a­mi oraz pro­duk­ta­mi do gotowa­nia i jedzenia. Najważniejszą inspiracją do stworzenia zimowej kolekcji był szwedz­ki folk­lor z koń­ca XIX wieku.  Każdy pro­dukt wyko­nany jest z prostych nat­u­ral­nych mate­ri­ałów jak weł­na, len, skóra, drewno czy filc. W tym roku są to ozdo­by choinkowe, pudeł­ka do pakowa­nia prezen­tów czy papierowe lampy. Uzu­pełnie­niem kolekcji są formy do pieczenia cias­ta, pojem­ni­ki na ciastecz­ka, tace…

Już czu­je­my zapach świąt, a wy?

1 KOMENTARZ

  1. Bylam, widzialam. Świąteczny zawrót glowy. Masz zupełną rac­je, ze to najlep­szy vzas na ozdo­by, pozniej zagrze­biemy sie w gotowa­niu i piecze­niu. Kiedy przy­jeżdza­ją do nas goś­cie na swi­eta i widzą udeko­rowany dom, to kaz­da z nas unosi sie w powi­etrzu z dumy. -:))))A więc? .…

Dodaj komentarz