Na ostatnią chwilę z Barbie

Na ostatnią chwilę z Barbie

by -
W Mediolanie jeszcze tylko przez 10 dni można oglądać wystawę “Barbie – The Icon”.

Jej prawdzi­we imię to Bar­bara Mil­li­cent Roberts, ale dla więk­szoś­ci to po pros­tu, Bar­bie. Jest ikoną i ma 56 lat. W swoim bogatym życio­rysie, pokon­ała wszys­tkie bari­ery: językowe, kul­tur­owe i społeczne. Właśnie z tej okazji w Museo delle Cul­ture w Medi­olanie poświę­cono jej cała wys­tawę.

Oprócz naj­ciekawszych mod­eli i kostiumów, zwiedza­ją­cy mogą poz­nać najważniejsze wydarzenia i cieka­wost­ki lal­ki o ide­al­nych (niere­al­nych) ksz­tał­tach.

Bar­bie, wykony­wała prz­eróżne zawody. Została ambasadorką UNICEF i “była” na Księży­cu, a do uszy­cia wszys­t­kich jej kreacji wyko­rzys­tano 1 mld 980 mln metrów tkanin! To jest dopiero ikona.

barbie-the-icon-tickets-for-the-exhibition-at-mudec_big-26587

Wys­tawę wys­tawę moż­na oglą­dać tylko do 13 mar­ca 2016 roku.

Mudec, via Tor­tona, 56 – Medi­olan, wstęp dorośli — 10 Euro, dzieci — 8 Euro.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz