Stop niedożywionym dzieciom

Stop niedożywionym dzieciom

by -
Ponad pół miliona polskich dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Przyczyną problemu jest brak odpowiedniej liczby posiłków w ciągu dnia lub nieprawidłowo skomponowana dieta.  

Objawy niedoży­wienia to m.in. trud­noś­ci z kon­cen­tracją, per­ma­nentne zmęcze­nie, zawroty głowy i omdle­nia, brak przy­ros­tu masy ciała, oraz zachowa­nia takie jak apaty­czność lub nad­mier­na drażli­wość.

Wszys­tko przez to, że codzi­en­na dieta dzieci nie ma odpowied­niej wartoś­ci odży­w­czej, zaw­iera zbyt wiele pro­duk­tów wysoko przetwor­zonych i bogatych w cukry proste, a zbyt mało biał­ka, wit­a­min i min­er­ałów.

Jak powin­no wyglą­dać drugie śni­adanie, pokaza­li ambasadorzy kam­panii “Jem Drugie Śni­adanie”. W warsza­wskiej restau­racji Aioli Inspired by Mini Katarzy­na Glin­ka, Zosia Ślotała oraz Andrzej Krzy­wy przy­go­towali kanap­ki, które trafiły do week­endowego menu obu restau­racji AIOLI (Aioli Can­tine Bar Cafe Deli oraz Aioli Inspired by Mini). Część dochodu ze sprzedaży kanapek, trafi do Pro­gra­mu Doży­wia­nia PAJACYK. Kanap­ki dostęp­ne będą w week­endy (sob­o­ta-niedziela) w porze śni­adań (9:00–12:00) do koń­ca wrześ­nia.

Pod­czas kon­fer­encji, pre­mierę miała również 1 część spo­tu społecznego STOP NIEDOŻYWIENIU, który pokazu­je, czym jest niedoży­wie­nie i jak z nim wal­czyć. W spocie udzi­ał wzięli: Doro­ta Chotec­ka, Katarzy­na Glin­ka, Karoli­na Mali­nows­ka, Zosia Ślotała, Jerzy Grzech­nik, Andrzej Krzy­wy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz