Jak wybrać zimowe buty

Jak wybrać zimowe buty

by -

Zobacz gdzie możesz kupić ciepłe i ładne obuwie dla dziecka.

By zimowe spacery były radosnym doświadczeniem musimy w porę zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie. Jakie buty będą najlepsze dla naszego dziecka? Jak my, troskliwe mamy i miłośniczki mody, możemy pogodzić w czasie takich spacerów modę, wygodę i ochronę przed zimnem?

1_Zimowe_spacery

 

Nasze pociechy stały się dla znanych pro­jek­tan­tów ważny­mi klien­ta­mi, dlat­ego ofer­ta dziecię­cych butów jest z roku na rok coraz więk­sza. Najwygod­niej jest wybier­ać je online, bo w takich sklepach jak np. ButSklep.pl mamy dostęp do wielu różnych marek, a w razie nietrafionego rozmi­aru buty może­my bez prob­le­mu zwró­cić lub wymienić.

Dla małych mężczyzn
Jakie obuwie mogą zatem sprawdz­ić się w przy­pad­ku naszych pociech? Akty­wnym chłop­com mogą przy­paść do gus­tu Adi­dasy CH Adis­now II CF CP – sportowe trap­ery z doskon­ałą izo­lacją przed zim­nem oraz podeszwą, która zapew­nia dobrą przy­czep­ność. Tim­ber­land Tod­dlers Pre­mi­um 6 IN to z kolei ide­al­na propozy­c­ja dla starszych chłopców, którym zależy na mod­niejszych styl­iza­c­jach. Te trap­er­ki to ciekawy fason, doskon­ałe ocieple­nie oraz gru­ba, gumowa podeszwa, której walorów trud­no nie docenić zimową porą.

Dla małych kobi­etek

Na pol­skim rynku pojaw­iło się też wiele ciekawych propozy­cji dla dziew­czynek. Kolorowe trzewi­ki mar­ki Bartek z aplikac­ja­mi lub koza­cz­ki Reebok Frost­bound II to intere­su­jące propozy­c­je dla małych miłośniczek mody. Uznaniem wśród małych ele­gan­tek cieszą się też buty EMU Aus­tralia Bright Lo Pur­ple. Zach­wyca­ją one ozdoba­mi w formie kolorowych motylków, a co najważniejsze – bard­zo dobrze chronią przed zim­nem. Dzię­ki ocieple­niu wnętrza butów wełną merynosów udało się stworzyć obuwie przewiewne i ciepłe, a więc ide­alne na srogą zimę.

Coś dla mam
Dla nas waż­na jest nie tylko wygo­da i ciepło, ale też mod­ny wygląd. W tym sezonie doskonale sprostała temu mar­ka Emu, pro­ponu­jąc wiele nowych mod­eli, z których mogą sko­rzys­tać miłośnicz­ki długich, zimowych spac­erów. Dla kobi­et, które staw­ia­ją na bardziej trady­cyjne rozwiąza­nia, dobrym rozwiązaniem będą buty Maciej­ka. W zimowej kolekcji tej pol­skiej mar­ki pojaw­ia­ją się i ciepłe szty­ble­ty, i wygodne trzewi­ki ocieplane polarem, nie brak również wygod­nych botków na niskim, sta­bil­nym obcasie. A jak chronić swe stopy przed wilgo­cią? Tu doskonale sprawdzą się kalosze. Na przykład ele­ganck­ie Huntery to ide­al­na propozy­c­ja dla tych pań, które w cieple­jsze dni chcą cieszyć się rodzin­ny­mi spac­e­ra­mi, unika­jąc jed­nocześnie prob­lemów związanych z top­nieją­cym śniegiem i kałuża­mi, o które zimą prze­cież nietrud­no.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz