Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

by -

Jest ulu­bioną zabawką dzieci. Jest też ‚kimś” bard­zo bliskim, czułym, cier­pli­wym i częs­to nieza­stą­pi­onym. Dobry na chwile radoś­ci i na ocieranie łez. Powiernik najskryt­szych tajem­nic. Im starszy i wypłowiały, tym bardziej kochany. Plus­zowy miś urodz­ił się 112 lat temu w USA i do dziś jest jed­ną z najpop­u­larniejszych zabawek na świecie.

Świę­to Plus­zowego Misia, to doskon­ałą okazją do zabawy i wspom­i­na­nia najbardziej lojal­nych towarzyszy z dziecińst­wa. I choć trud­no w to uwierzyć, plus­zowy miś ma już 112 lat! Jego his­to­ria wiąże się z prezy­den­tem Stanów Zjed­noc­zonych — Theodor­em Roo­sevel­tem, który pod­czas polowa­nia nie zgodz­ił się na odstrze­le­nie małego niedźwiad­ka. A rysown­ik Clif­ford Berry­man uwiecznił tę his­torię na rysunku, którym później zain­spirował się pro­du­cent zabawek. Tak pow­stała maskot­ka “Teddy’s Bear” (Ted­dy – od zdrob­nienia imienia Theodore, bear – ang. Niedźwiedź) nazwana na cześć prezy­den­ta, który oso­biś­cie udzielił zgody na wyko­rzys­tanie swo­jego imienia.

 

Oto najbardziej znane miś­ki na świecie: Coral­gol, Usza­tek, Fazzi, Kubuś Puchatek, Yogi…

 

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz