Nie zostawaj w cieniu — nowości Rimmel

Nie zostawaj w cieniu — nowości Rimmel

by -
Georgia May Jagger — córka Jerry Hall i Micka Jaggera już w wieku 17 lat została okrzyknięta ikoną stylu. Georgia obok słynnej Kate Moss jest twarzą produktów marki Rimmel. Za kilka dni do sprzedaży trafi: 6 nowych odcieni, maskara z olejkiem arganowym. Poznajcie właściwości nowych kosmetyków Rimmel.

 

 

Lilac_Magnet_008_R_ISO39LdosrOczy są ponoć zwier­ci­adłem duszy, dlat­ego zaczniemy od cieni. Magnif’Eyes mają lekką kre­mową kon­sys­tencję, moż­na je aplikować w trady­cyjny sposób na sucho — wtedy uzyskamy delikat­ny połysk, z kolei nakładane na mokro gwaran­tu­ją olśniewa­ją­cy, wyjątkowo błyszczą­cy efekt. Wys­tępu­ją w sześ­ciu odcieni­ach: mag­nan­i­mous black, choco­late mania, taupe mag­nif­i­cence, bronze mag­nate, lilac mag­net, dolar mag­nifi­co. Najbardziej podo­ba nam się fakt, że utrzy­mu­ją się na powiekach nawet do ośmiu godzin.

Cie­nie Mag­nif’Eyes cena — ok. 19 zł

 

Więk­szość kobi­et chci­ała­by mieć bardziej gęste rzęsy. Maskara Wonder’full nada­je im obję­tość, wygładzi i co najważniejsze nie pozostawi grudek. Won­der’­full jest pier­wszym tuszem w port­fo­lio mar­ki RIMMEL, który zaw­iera ole­jek arganowy. Dostęp­na jest w dwóch wari­antach – klasy­cznym czarnym oraz ekstremal­nie czarnym. 

Maskara Wonder’full cena ok. 32 zł

 

WonderFull_Mascara_Brush_R_ISO39L

Nowoś­ci Rim­mel jako pier­wsi przetestowali dzi­en­nikarze. W warsza­wskiej restau­racji Dwie Trze­cie mak­i­jażys­ta Andrzej Saw­ic­ki przy­pom­ni­ał 3 pod­sta­wowe zasady make up’u.

1) Dobier­a­jąc pod­kład, prób­ki wykonuj na żuch­wie, a nie na dłoni. W ten sposób unikniesz efek­tu mas­ki, który zawdz­ięcza­my najczęś­ciej zbyt ciem­ne­mu flu­id­owi. Pamię­taj! Kolor skóry na dło­ni­ach zawsze będzie inny niż na twarzy.

2) Nakłada­jąc tusz na rzęsy postaraj się poruszać szc­zoteczką w poprzek rzęs, a nie tylko od ich nasady do góry. Nie zapom­i­naj, że na dol­nej powiece też mamy rzęsy!

3) Jaśniejsze odcie­nie nakładaj bliżej wewnętrznego kąci­ka oka dzię­ki temu opty­cznie je pow­ięk­szysz, ciem­niejsze kieruj do zewnątrz.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

8 KOMENTARZE

Dodaj komentarz