Zegary na dobry czas

Zegary na dobry czas

by -

Szczęśli­wi cza­su nie mierzą… ale prze­cież nie ma dnia bez zerka­nia na zegarek. To on śledzi nasze codzi­enne czyn­noś­ci. Kiedyś słoneczne, potem mechan­iczne, a ter­az cyfrowe… Niegdyś zegary zna­j­dowały się jedynie na wieżach koś­ciołów, fasadach domów, przemieszcza­ły się stop­niowo do zamożnych wnętrz mieszcza­ńs­kich, obec­nie dostęp­ne są dla każdego.

Zobacz­cie jaką meta­mor­fozę przeszły cza­somierze. Zegar znanego pro­jek­tan­ta może być ważnym ele­mentem aranżacji mieszka­nia. Nowoczesne wzor­nict­wo jest zaskaku­jące. Efek­towne pro­jek­ty wymyka­ją się upły­wowi cza­su. Który z nich pasu­je do waszego wnętrza?

[nggallery id=114]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz