Wybierasz się na narty z dzieckiem? Postaw na Włochy!

Wybierasz się na narty z dzieckiem? Postaw na Włochy!

by -
Jazda na nartach jest jedną z ulubionych dyscyplin naszych pociech. Dzieci szybko są w stanie opanować podstawowe techniki jazdy, a zabawa na stoku sprawia im wiele radości. Rodzicom amatorów białego szaleństwa bez wątpienia nie brak pomysłów na to, jak w ciekawy sposób zapewnić dziecku udane ferie zimowe. Rodzinny wyjazd do Włoch może się okazać idealną propozycją. Gdzie warto się wybrać?

 

Dzieci na nartach - kiedy rozpocząć naukę

Val di Fiemme: ide­al­na baza dla małych nar­cia­rzy

Inspiracji na rodzin­ny wyjazd na nar­ty warto poszukać w ofer­tach znanych biur podróży. Rain­bow Tours pole­ca nar­ty w Val di Fiemme, która od lat jest pop­u­larnym rejonem turysty­cznym i ważną bazą dla pasjonatów białego sza­leńst­wa. Tu, w Dolin­ie Płomieni, moc atrakcji czeka na wszys­t­kich miłośników sportów zimowych. Snow­board i nar­cia­rst­wo (biegowe oraz zjaz­dowe) są tu dyscy­plina­mi niezwyk­le pop­u­larny­mi, a dzię­ki doskonale rozwiniętej infra­struk­turze każdy może miło spędz­ić czas w tym włoskim zakątku. Spec­jalne wycią­gi dla dzieci oraz proste trasy zjaz­dowe są jed­nym z najważniejszych udo­god­nień dla tych, którzy chcą swym pociechom zapewnić pełen atrakcji wypoczynek. Nie brak tu i tras dla bardziej doświad­c­zonych nar­cia­rzy, dzię­ki czemu dorośli również będą mogli spędz­ić czas w ciekawy sposób. Val di Fiemme urze­ka jed­nocześnie piękną scener­ią, której trud­no się oprzeć. Te walo­ry spraw­iły, że Val di Fiemme stała się jed­nym z najbardziej znanych regionów nar­cia­rs­kich w Europie. Jakie rejony Włoch mogą się okazać równie atrak­cyjne w okre­sie zimowym?

Livi­g­no: najpiękniejszy kurort Lom­bardii

Choć ten rejon nar­cia­rs­ki posi­a­da nieco skrom­niejszą ofer­tę jeśli chodzi o dłu­goś­ci tras zjaz­dowych, rekom­pen­satą jest wspani­ała atmos­fera, korzyst­ny kli­mat oraz moc słoń­ca. Livi­g­no może się zatem okazać kole­jnym włoskim kurortem, na tere­nie którego udane ferie spędzi cała rodz­i­na. Położony na tere­nie Lom­bardii kurort nar­cia­rs­ki zyskał wielką sławę. Uchodzi za jeden z najważniejszych ośrod­ków sportów zimowych w Europie, a jego walo­ry doce­nili zarówno najmłod­si, jak i nieco star­si miłośni­cy jazdy na nar­tach. Wielką zaletą jest świetne zagospo­darowanie, jed­nak Livi­g­no cenione jest głównie za wspani­ały kli­mat oraz warun­ki pogodowe. O śnieg nie trze­ba się tu martwić, a wspani­ała pogo­da sprzy­ja zabaw­ie na stoku.

Włochy to ide­al­ny kierunek rodzin­nych wypraw. Latem czeka tu ciekawa ofer­ta wypoczynku nad morzem, zimą niezwyk­le atrak­cyjne sta­ją się tere­ny górskie. Tute­jsze ośrod­ki sportów zimowych znane są doskonale, a dzię­ki swej różnorod­noś­ci są one wymar­zony­mi miejs­ca­mi poby­tu dla całych rodzin.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Byłam w zeszłym roku w Val di Sole, właśnie z Rain­bow Tours. Wspani­ałe miejsce do nau­ki jazdy dla dzieci, mnóst­wo możli­woś­ci, instruk­torzy, a w hotelu, w którym mieszkaliśmy (Solar­ia) dzi­ałał figlok­lub, więc dodatkowo były orga­ni­zowane zaję­cia dla dzieci. Bywałam wcześniej w Val di Fiemme i w Bormio i muszę przyz­nać, że na pier­wszym miejs­cu zde­cy­dowanie Val do Sole.

Dodaj komentarz