Very French Gangsters czyli mali okularnicy

Very French Gangsters czyli mali okularnicy

by -
Okulary dla dziecka bez Hello Kitty, cekinów i kwiatków? TAK! Jest to możliwe. Duet Francuzek, Karoline Bothorel-Bolzinger i Anne Masanet stworzył oprawki dla dzieci, których nie powstydziłby się nawet dorosły.

 

Każ­da para oprawek wykony­wana jest ręcznie. Soczew­ki “blue block­er” chronią przed promieniowaniem UV. Opraw­ki są elasty­czne, wyko­nane z silikonu i nie zaw­ier­a­ją bios­fenolu A. Mar­ka Very french Gang­sters cieszy się ogrom­nym uznaniem rodz­iców, styl­istów i przede wszys­tkim dzieci. Design­er­ki stworzyły trzy lin­ie: Very Boss, Very Bombe i Very Pan Pan. Oku­lary przez­nac­zone są dla dzieci w wieku 3–10 lat. Ceny oprawek zaczy­na­ją się od 150 Euro i dostęp­ne są w sklepie inter­ne­towym. Nosze­nie oku­larów jest bard­zo modne i “cool”, ter­az chy­ba nikt nie ma już co do tego wąt­pli­woś­ci. Moda dziecię­ca z łat­woś­cią podąża za najnowszy­mi tren­da­mi. Trze­ba przyz­nać, że dziecięce ses­je są zde­cy­dowanie bardziej ory­gi­nale, od tych, w których wys­tępu­ją dorośli.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz