Telmo Pieper — artystyczny powrót do przeszłości

Telmo Pieper — artystyczny powrót do przeszłości

Zbieracie rysunki swoich dzieci? Warto! Pierwsza kropka, pierwsza kreska, pierwszy głowonóg. A potem już leci: cała rodzina, domki, samochody, zwierzęta. Inwencja i wyobraźnia najmłodszych nie mają granic, a dokumentowane rok po roku może i zajmują sporo miejsca, ale jaką dają frajdę przeglądane po latach!

 

Swo­je rysun­ki z dziecińst­wa odnalazł holen­der­s­ki artys­ta Tel­mo Pieper. I tch­nął w nie po 20 lat­ach zupełnie nowe życie. Gru­by czarny mazak zamienił na klaw­iaturę kom­put­era i z pomocą Pho­to­shopa dziecięce szkice przek­sz­tał­cił w bardziej real­isty­czną wer­sję wyt­worów swo­jej wyobraźni sprzed lat. Wielo­ryb, motyl, sza­lony samochód albo wiel­ki śli­mak z maleńką muszelką ponown­ie wyszły spod ręki Piepera. Zderze­nie wyobraźni cztero­lat­ka z wiz­ją dorosłego mężczyzny dało niesamow­ity efekt. Popa­trz­cie!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz