Sukienka dla młodej mamy – podkreśl swoją kobiecość!

Sukienka dla młodej mamy – podkreśl swoją kobiecość!

by -

Po porodzie nasza uwa­ga kon­cen­tru­je się na dziecku – to jemu poświę­camy niemal cały nasz czas. Nie zapom­i­na­jmy, że jesteśmy nie tylko mama­mi, lecz także kobi­eta­mi! Dzię­ki sukienkom szy­b­ciej odzyskamy pewność siebie, a nasz dobry nas­trój przełoży się na samopoczu­cie malucha.

Ukryj niedoskon­ałoś­ci
Pozostałoś­ci po ciążowym brzuszku, rozstępy, dodatkowe kilo­gramy, których trud­no się pozbyć… Wiele z nas bory­ka się po porodzie z różny­mi kom­plek­sa­mi. Chodze­nie cały czas w wymię­tym dresie wcale nie poprawi naszej samooce­ny – wręcz prze­ci­wnie, będziemy czuć się jeszcze mniej atrak­cyjnie. Warto więc sięgnąć po sukien­ki, które jak żaden inny ubiór dodadzą nam kobiecoś­ci i poz­wolą ukryć drob­ne manka­men­ty naszej fig­ury. Chcąc ukryć więk­szy brzuszek wybier­a­jmy mod­ele odci­nane pod biustem, a aby zamaskować sze­rok­ie bio­dra – rozk­los­zowane czy trape­zowe sukien­ki. Wbrew pozorom to właśnie sukien­ka jest stro­jem, w którym każ­da z nas może wyglą­dać korzyst­nie. Wystar­czy wybrać mod­el dopa­sowany do naszej fig­ury.

Sukien­ka na co dzień
SugarfreMyślisz, że wychowu­jąc małego rozra­bi­akę nie moż­na chodz­ić w sukience? Nic bardziej myl­nego! Na top­ie są prze­cież właśnie casu­alowe, niezwyk­le wygodne sukien­ki dresowe lub z nieg­niotącego się mate­ri­ału. Będziemy czuć się w nich bard­zo swo­bod­nie, a jed­nocześnie pod­kreślimy naszą kobiecość. Dzię­ki mod­nym soczystym bar­wom zyskamy więcej energii do codzi­en­nych zma­gań. Do wyjś­cia na zakupy czy na plac zabaw najbardziej nadawać się będą mod­ele nie krępu­jące ruchów, a więc luźne sukien­ki – tuni­ki, sukien­ki rozk­los­zowane czy trape­zowe. Prag­nąc wyek­sponować nogi może­my też skusić się na sek­sowne sukien­ki mini, warto jed­nak założyć do nich leg­gin­sy, aby nie przeszkadza­ły nam one pod­czas zabawy na podłodze czy bie­ga­nia z maluchem po parku.

Sukien­ka „od świę­ta”
Kto powiedzi­ał, że życie młodej mamy musi być monot­onne? Oprócz codzi­en­nych wyzwań trafi­a­ją się w naszym życiu także okaz­je wyma­ga­jące spec­jal­nego stro­ju. Może być to wyjś­cie do opery, służbowy banki­et czy wese­le zna­jomych. Warto mieć w swo­jej szafie ele­ganck­ie sukien­ki dopa­sowane do naszej fig­ury. Piękne sukien­ki na wese­le zna­jdziemy np. na sugarfree.pl – stron­ie nowej mar­ki ofer­u­jącej sze­ro­ki wybór naj­mod­niejszych fasonów na każdą okazję, dostęp­nych w wielu różnych rozmi­arach. Co jest modne w tym sezonie? Z pewnoś­cią na top­ie jest niezwyk­le kobiecy szy­fon, który łączymy częs­to z cięższą, bard­zo ozdob­ną górą. Sprawdzą się zatem np. sukien­ki z szy­fonowym dołem i gorse­tową górą z cek­inów. Z mody nie wychodzą też wszys­tkie przezroczys­toś­ci, a zatem koron­ka, siate­cz­ka czy wycię­cia.

Mło­da mama nie musi wyglą­dać na zanied­baną, zmęc­zoną życiem istotę. Wbrew pozorom sukien­ka także może być wygod­nym stro­jem, ide­al­nym do codzi­en­nego prze­by­wa­nia z dzieck­iem. Doda nam również szyku pod­czas wesela czy służbowego banki­etu. Nie rezygnu­jmy z niej – poz­woli zamaskować niedoskon­ałoś­ci i pod­kreślić nasze atu­ty.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz