Płaszcze przeciwdeszczowe dla dzieci

Płaszcze przeciwdeszczowe dla dzieci

by -
Kapryśna wiosenna pogoda niekoniecznie musi oznaczać nudę. Już dawno minęły czasy kiedy płaszcze przeciwdeszczowe przypominały foliowe worki, teraz dziecko może być odporną na deszcz biedronką czy baleriną. Kolorowa kurtka przeciwdeszczowa lub fantazyjny parasol sprawi, że dziecko radośnie przebrnie największą ulewę.

Płaszcze to nowe, świeże spo­jrze­nie na trendy, z sub­tel­ny­mi szczegóła­mi i sty­lowy­mi akcen­ta­mi. Dziecię­ca odzież prze­ci­wdeszc­zowa jest peł­na kolorów, pozwala pod­kreślić indy­wid­u­al­ny charak­ter malucha. Tkaniny wyko­rzys­tane w kolekc­jach zapew­ni­a­ją wygodę i oczy­wiś­cie ochronę przed deszczem. I kto powiedzi­ał, że w cza­sie deszczu dzieci się nudzą 😉

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz