Olej arganowy — marokański eliksir młodości

Olej arganowy — marokański eliksir młodości

by -

Drze­wo arganowe (arga­nia spin­osa) jest nazy­wane „drzewem życia”. Rośnie tylko w Maroku na równinie Souss. Olej arganowy w 80 proc. skła­da się z nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych. Zaw­iera też dwa razy więcej wit­a­miny E niż oli­wa z oli­wek.

Uzyski­wany jest ze świeżych nasion. Do wytłoczenia na zim­no jed­nego litra ole­ju potrze­ba około 30 kilo­gramów orzechów. Jego pro­dukcją zaj­mu­ją się głównie kobi­ety z plemion berberyjs­kich. Tworzą nawet koop­er­aty­wy, w których go wyt­warza­ją. Nasiona są rozg­ni­atane na kami­en­nych żar­nach, a dopiero później z pow­stałej pasty wyciskany jest olej.

Olej ma dość wyraźny i charak­terysty­czny zapach. Szy­bko się wchła­nia i nie pozostaw­ia tłustego fil­mu na skórze. Z powodze­niem moż­na go stosować do kuracji odży­w­czych i wzmac­ni­a­ją­cych włosy, uży­wać na skórę twarzy i ciała. Świet­nie naw­ilża, uję­dr­nia i reduku­je zmarszcz­ki. Jest znakomitą kuracją dla kruchych i łam­li­wych paznok­ci. Zmniejsza widoczność rozstępów, a także wzmac­nia i uelasty­cz­nia skórę. Regeneru­je naskórek przy egzemach, zmi­anach trądzikowych bliz­nach.

Uspoka­ja podrażnioną, wrażli­wą aler­giczną skórę, sprawdza się także jako ole­jek do i po opala­niu — chroni przed szkodli­wym dzi­ałaniem promieni słonecznych oraz łagodzi podrażnienia i zacz­er­wie­nie­nie po zbyt długiej kąpieli słonecznej. Dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie, łagodzi prze­bieg trądziku młodzieńczego. Jest znakomi­tym ole­jem do masażu ciała.

W prze­ci­wieńst­wie do pop­u­larnego kos­me­ty­cznego ole­ju, spoży­w­czy jest pozyski­wany z prażonych ziaren arganii, co spraw­ia, że wyróż­nia go orze­chowy zapach i smak. Poza walo­ra­mi smakowy­mi ma skład bogaty w nien­asy­cone kwasy tłuszc­zowe (głównie omega‑6 i omega‑9). Pon­ad­to zaw­iera wyso­ki poziom nat­u­ral­nych tokofer­oli (wit E) i praw­ie 100 innych związków czyn­nych w tym związ­ki zapo­b­ie­ga­jące nowot­worom.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz