Kontrowersyjna kampania — Nietykalni Erika Ravelo

Kontrowersyjna kampania — Nietykalni Erika Ravelo

Molestowanie, strzelaniny w szkołach, turystyka seksualna, wojny, handel organami ludzkimi, nawet banalne, wydawałoby się (bo tak zwykłe, codzienne, popularne), fast foody i chorobliwa otyłość. Współczesne zagrożenia, wyznaczniki utraty niewinności i końca dzieciństwa. Sama myśl o większości z nich wywołuje ciarki na plecach. A to właśnie za plecami dorosłych i przy ich milczącym przyzwoleniu dzieje się zło.

 

Nietykalni Eri­ka Rav­elo to fotograficzny pro­jekt kubańskiego twór­cy Eri­ka Rav­elo „Los Intocables/The Untouch­ables” pow­stał, aby przy­pom­nieć, że na całym świecie, w kra­jach bogatych i bied­nych, na dzieci czy­ha­ją różne niebez­pieczeńst­wa. Takie, których cza­sem nie widać, i takie, które skrzęt­nie skry­wane są za ple­ca­mi. A fakt, że czegoś nie widać, nie oznacza prze­cież, ze tego nie ma. Zdję­cia Rav­elo są proste i bard­zo wymowne: chłop­cy i dziew­czyn­ki rozpięte na krzyżach z ciał dorosłych to oskarże­nie, że nie potrafimy zapewnić im pod­sta­wowego prawa – prawa do dziecińst­wa.

Nietykalni Erika Ravelo zostały ocenzurowane m. in. Facebook. Kontrowersyjne prace są prowokujące, to fakt. Ale prowokują przede wszystkim do myślenia.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz