Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce

by -
Każdego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje listę kilkudziesięciu najczęściej i najrzadziej nadawanych imion żeńskich i męskich. Od ponad 10 lat zwycięzcami rankingu wśród chłopców jest Jakub, zmiana nastąpiła na liście najpopularniejszych imion dziewczęcych. Liderką rankingu została Lena. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze imiona w Polsce w 2013 roku.
fot.Keerati/Freedigitalphotos.net
fot.Keerati/Freedigitalphotos.net

Ciekaw­ie przed­staw­ia się zestaw­ie­nie imion najrzadziej nadawanych w mija­ją­cym roku. Jeśli chodzi o imiona dla dziew­czynek najm­niej jest imion obco­języ­cznych, jak przykład­owo: Jes­si­ka, Leah, Nathalie, Raisa, czy Vivian. W przy­pad­ku imion dla chłopców warto wymienić takie, jak choć­by: Collin, Jack, Philipp czy Yasin. Mniejszą pop­u­larnoś­cią cieszą się imiona ory­gi­nalne. Wśród imion żeńs­kich, jakie zostały nadane w 2013 r. moż­na wymienić takie imiona, jak: Elif, Emi, Ken­za, Zoya. Rodz­ice rzad­ko także wybier­a­ją dla swych potomków imiona staropol­skie, typu: Mieczysław, czy Siemow­it, a także nadawane u naszych wschod­nich sąsi­adów, imiona: Wital­ij i Wadim.

20 najczęściej nadawanych imion w Polsce w 2013 roku: dziewczynki
 1. Lena
 2. Julia
 3. Zuzan­na
 4. Maja
 5. Zofia
 6. Amelia
 7. Han­na
 8. Alek­san­dra
 9. Wik­to­ria
 10. Natalia
 11. Oli­wia
 12. Alic­ja
 13. Niko­la
 14. Maria
 15. Emil­ia
 16. Anna
 17. Nadia
 18. Gabriela
 19. Mar­ty­na
 20. Anton­i­na

20 najczęściej nadawanych imion w Polsce w 2013 roku: chłopcy
 1. Jakub
 2. Kacper
 3. Fil­ip
 4. Szy­mon
 5. Jan
 6. Antoni
 7. Michał
 8. Woj­ciech
 9. Mateusz
 10. Bar­tosz
 11. Adam
 12. Fran­ciszek
 13. Piotr
 14. Alek­sander
 15. Mikołaj
 16. Wik­tor
 17. Igor
 18. Mar­cel
 19. Daw­id
 20. Alan

Zestaw­ie­nie zostało opra­cow­ane przez Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych na pod­staw­ie bazy PESEL, według stanu na 19 grud­nia 2013 r. Pełną listę moż­na znaleźć na stron­ie www.msw.gov.pl

4 KOMENTARZE

 1. What i don’t under­stood is in fact how you are no longer actu­al­ly much more neat­ly-liked than you might be now. You’re so intel­li­gent. You real­ize thus con­sid­er­ably when it comes to this mat­ter, made me in my view believe it from so many var­ied angles. Its like women and men don’t seem to be fas­ci­nat­ed until it is some­thing to do with Woman gaga! Your indi­vid­ual stuffs great. At all times main­tain it up!

 2. Vad roligt.=) Jag kände det ock­sÃ¥ när jag läste din rec. Men jag vill bara ha mer av Anna-Karin och Lin­nea och co. Som ett rik­tigt bra avs­nitt av en tv-serie där man genast vill se nästa del.

 3. Var med och nomin­er­ade dig och önskar att man kunde göra som i TV-röstningarna, ringa mÃ¥nga gÃ¥nger, men nu fÃ¥r man nöja sig med en röst. Ska dock övertala famil­jen ock­sÃ¥ – även om de inte är bloggläsare just här pÃ¥ bloggen.fi.Arma dagar vad kul det vore om du tog dig till prispallen. ¥ller alla tum­mar och tÃ¥r för det!Du e sÃ¥ rama, rama’ast om man frÃ¥gar mig och en mas­sa andra!

 4. Le pro­pre de la beauté est précisément d’être holis­tique, si l’on en croit une expérience menée il y a déjà quelques décennies et con­sis­tant à assem­bler par ordi­na­teur une sorte de por­trait-robot de la plus belle femme du monde, en emprun­tant le nez de l’une, le men­ton d’une autre, le regard d’une troisième etc.Et le por­trait résultant de ce patch­work se révéla sans charme ni per­son­nal­ité.

Dodaj komentarz