Monika Mrozowska

Monika Mrozowska

by -
Monika Mrozowska
Moni­ka Mro­zows­ka

Czy­tam zarad­na mamę, by gubiąc się cza­sa­mi w swo­jej niepo­rad­noś­ci, znaleźć potwierdze­nie, że nie muszę być mamą ide­al­ną, by być dobrą mamą. Że cza­sa­mi zami­ast staw­iać przed sobą i dzieć­mi wielkie wyma­gania, wystar­czy wyjść z nimi na dwór i razem puszczać bań­ki myd­lane.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz