Little Tikes w wersji dla dorosłych

Little Tikes w wersji dla dorosłych

by -

John Bit­mead z Wielkiej Bry­tanii skon­struował Lit­tle Tikes w wer­sji dla dorosłych. Nad czer­wono-żół­tym pojaz­dem pra­cow­ał 1000 godzin. Efek­ty są osza­łami­a­jące. Dzię­ki niemu znów przez chwilę moż­na być dzieck­iem.

Kiedy jesteśmy dzieć­mi, chce­my być dorośli. Kiedy doras­tamy, marzymy o beztroskim dziecińst­wie. Nos­tal­giczny powrót do przeszłoś­ci zafun­dował sobie John Bit­mead i prze­r­o­bił Dae­woo Matiz na mak­si wer­sję dziecięcego jeździ­ka Lit­tle Tikes. Prze­bu­dowa kosz­towała go 4 tys. fun­tów (ok. 20 tys. zło­tych). Auto rozwi­ja pręd­kość do 110km/h. Widzieliśmy już prz­eróbkę Fia­ta 126p na trak­tor lub pług śnieżny — Lit­tle Tikes z Mati­za, to prawdzi­we mis­tr­zost­wo. Obaw­iamy się tylko, że w sezonie zimowym bry­tyjs­ka zabawka nie nada­je się na spon­tan­iczną prze­jażdżkę.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Dang! Go girl! I am def­i­nite­ly going to try out your set­g­tray next year. Pres­ley is only 17 months old, so she real­ly won’t remem­ber Christ­mas this year so we aren’t real­ly doing much. Next year should be fun though!

Dodaj komentarz