Lato na riwierze z Jacadi

Lato na riwierze z Jacadi

by -
Myślicie już o lecie? Nie sposób o nim nie pomyśleć oglądając najnowszą kolekcję Jacadi. Ta francuska marka przenosi nas na gorącą riwierę, gdzie błękit morza zlewa się z błękitem nieba, a w malutkim porcie zacumowały eleganckie stateczki złaknionych słońca weekendowych żeglarzy.

 

Kolekc­ja lato 2014 jest kon­tynu­acją wiz­ji, jaką mar­ka Jaca­di Paris prezen­tu­je od pow­sta­nia. Pon­ad­cza­sowa fran­cus­ka moda z odrobiną nowoczes­noś­ci, do noszenia na co dzień i od świę­ta, przy­pad­nie do gus­tu wiel­bi­cielom klasy­cznej ele­gancji w najlep­szym wyda­niu. Latem u Jaca­di królu­ją, a jakże, mary­narskie kli­maty – granat, błęk­it, biel, pasy i kotwice. Nie ma zbęd­nych zdo­bień, aplikacji czy fal­ban, a wszys­tkie ubran­ka moż­na ze sobą dowol­nie łączyć bez ryzy­ka mod­owej wpad­ki. Kolekcję uzu­peł­nia szczyp­ta słonecznej żół­ci i, jak przys­tało na czas gdy wszys­tko kwit­nie, delikat­na dziew­czę­ca łącz­ka.

Jaca­di Paris ubiera dzieci od urodzenia do 12 lat, na wszys­t­kich eta­pach ich życia. Przy­wiązu­je dużą wagę do detali, haf­tu i delikat­noś­ci mate­ri­ałów – dbałość o jakość szczegółów jest naprawdę zdu­miewa­ją­ca! Jaca­di ma ambicję towarzyszyć dzieciom w ich pier­wszych krokach, dlat­ego ogrom­ną uwagę zwraca na kom­fort i wygodę (cią­gle nie zapom­i­na­jąc o nien­arzu­ca­jącej się ele­gancji). Garś­ci­a­mi czer­pie z tego, co najlep­sze w trady­cyjnym ubiorze fran­cuskim pro­ponu­jąc klasykę w nowoczes­nym wyda­niu. Ubra­nia Jaca­di opier­a­ją się chwilowym mod­om i staw­ia­ją na to, co pon­ad­cza­sowe.

Lekko, świeżo i klasy­cznie. Czy tak pach­nie lato na riwierze?

stara się obserwować sytuację z trzeciego rzędu, bo z daleka często widać więcej. Oprócz dziennikarstwa skończyła również studia artystyczne. Internetowa szperaczka, wie „co w trawie piszczy” (a jak nie wie, to się dowie). Mama Leny, lubi kolor zielony i truskawki.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz