Ksiażka 360°

Ksiażka 360°

by -

Japońs­ki grafik i architekt Yusuke Oono, zapro­jek­tował ser­ię książek 360°. Z zewnątrz niczym szczegól­nym się nie wyróż­ni­a­ją, ale wiado­mo, że książek nie oce­nia się po okład­kach. Laserowo wycięte strony po rozłoże­niu tworzą trójwymi­arowe scen­ki. Tego nie da się opisać, to trze­ba zobaczyć.

Do tej pory pow­stały 4 książ­ki: “Dom”, “W serze”, “Biały śnieg” i “Księgę dżungli”.

Źródło: (loftwork.com)

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz