Kolorowe przyjęcie Caroliny Herrery

Kolorowe przyjęcie Caroliny Herrery

by -

Sukien­ki i spód­nicz­ki w sty­lu lat 60-tych, klasy­czne bermudy i mary­nar­ki, a do tego wygodne tramp­ki to najnowsze propozy­c­je na sezon wios­na-lato 2014 w kolekcji Car­oliny Her­rera.

Tej wios­ny słyn­na pro­jek­tan­t­ka staw­ia na sportową ele­gancję, podaną w kilku pod­sta­wowych barwach oraz prostych fasonach. Ubran­ka uszyte są z bawełny i lnu. Mary­narskie pas­ki, krop­ki i kwiat­ki — to printy dobrze znane z dziecięcej garder­o­by. Nie mogło ich zabraknąć również tutaj. Banal­nie? Nie koniecznie, raczej świeżo i radośnie, a przede wszys­tkim uni­w­er­sal­nie. Tak, aby w wiosen­nej kolekcji Car­oliny Her­rery każde dziecko znalazło coś ide­al­nego właśnie dla siebie!

Pros­to­ta to słowo, które najpełniej opisu­je wiosen­ną kolekcję pro­jek­tan­t­ki. Tym samym słowem opisać też moż­na kam­panię reklam­ową. Tym razem Car­oli­na Her­rera zaprosiła małych mod­eli na przyję­cie. Jest wesoło, swo­bod­nie i kolorowo. Roześmi­ane dzieci pozu­ją na białym, neu­tral­nym tle. Niewiele tu także rek­wiz­ytów — girlandy, fla­gi i kil­ka małych wia­traczków. Wszys­tko doskonale prze­myślane. To ubran­ka z metką CH mają być prawdzi­wy­mi bohat­era­mi tej mod­owej opowieś­ci.

O czym jest ta his­to­ria? O sty­lu Fran­cuskiej Riwiery sprzed lat… słonecznej jak tramp­ki, pełnej mary­nars­kich pasków, rozk­los­zowanych spód­niczek, pod­wi­janych spod­ni (aby nie zamoczyć nogawek w morskiej wodzie) i słod­kich prince­sek z fal­banka­mi… Ciepłej, beztroskiej, a jed­nocześnie pełnej klasy i ele­gancji. Na szczęś­cie z każdym dniem zbliżamy się do wakacji!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz