Kids Case — moda dziecięca po holendersku

Kids Case — moda dziecięca po holendersku

by -

Pro­jek­tan­t­ka i spec­jal­ist­ka od sprzedaży — taki duet od razu skazany był na sukces. Holen­der­ki, Jacque­line van Nieuw­erk i Mer­el Ver­brugge od 14 lat tworzą Kids Case, odzieżową markę dla dzieci pro­mu­jącą modę wygod­ną i eko­log­iczną.

Kids Case charak­teryzu­ją: bezpre­ten­sjon­alne wzo­ry, pon­ad­cza­sowe kro­je, spoko­j­na kolorysty­ka i najwyższa jakość mate­ri­ałów. — Współpracu­je­my z fab­ryka­mi, które szanu­ją pra­cown­ików i plan­etę. Około 70 % z każdej kolekcji jest wyko­nana z bawełny organ­icznej — mówią właś­ci­ciel­ki. Ubran­ka dla maluchów od 0 do 11 lat są min­i­mal­isty­czne i uni­w­er­salne, z powodze­niem będą służyły dzieciom z kole­jnego pokole­nia.

Na początku 2009 roku, mar­ka Kids Case zyskała uznanie wśród rodz­iców z Holandii i Bel­gii. Oprócz sklepu on line, zakupy moż­na robić w sieci sklepów stacjonarnych od Ams­ter­damu, przez Lon­dyn, Tokio i Nowy Jork. Właśnie rozpoczęła się wyprzedaż!

[nggallery id=116]

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz