Hucklebones — paryski odlot

Hucklebones — paryski odlot

by -

Huck­le­bones to mar­ka, którą powin­na kojarzyć każ­da mała fash­ion­ist­ka. Co znana bry­tyjs­ka mar­ka pro­ponu­je swoim klien­tom na sezon wiosna/lato 2014? Pod­nieb­ną podróż balonem!

W tym sezonie pro­jek­tan­ci zain­spirowali się Paris Air Show — jed­ną z najbardziej znanych imprez lot­niczych na świecie. Pier­wszy taki pokaz odbył się w 1909 roku w Grand Palais, gdzie najwięk­szy­mi gwiaz­da­mi były wów­czas… balony. Ogromne, wielokolorowe i unoszące się w przest­worzach z gracją balet­ni­cy, były sym­bol­em pod­nieb­nych podróży i wol­noś­ci. Kolekc­ja skła­da się ona aż z 85 częś­ci. Na wielu z nich zna­jdziemy “odlo­towe” balony.

Jest kolorowo, słod­ko i pastelowo, czyli tak jak dzieci lubią najbardziej. Mary­narskie pas­ki, słod­kie princes­ki zdo­bione kokard­ka­mi, bluzecz­ki z pen­sjonarski­mi kołnierzyka­mi, rozk­los­zowane spód­nicz­ki i duże kokardy we włosach — oto przepis na wiosen­ną panienkę w sty­lu Huck­le­bones.

Balonową kolekcję” moż­na kupić w ofic­jal­nych butikach mar­ki oraz w sklepie inter­ne­towym hucklebones.co.uk. Jed­na z najpiękniejszych sukienek — uszy­ta z balonowego mate­ri­ału – to wydatek 109 fun­tów. Nato­mi­ast wsze­chobec­ne opas­ki z kokard­ką – dostęp­ne w różnych wari­antach, kosz­tu­ją około 30 fun­tów.

Huck­le­bones dla wszys­t­kich małych fanek mody z najwyższej pół­ki, pod­nieb­nych podróży i cukierkowych pasteli. Bon Voy­age!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz