Historia Tanis Jex Blake

Historia Tanis Jex Blake

by -
Tanis Jex-Blake, 33-letnia matka pięciorga dzieci opalała się na plaży. Niby nic dziwnego, ale na pokazanie po ciążowego brzucha pełnego rozstępów zdecydowała się po raz pierwszy od 13 lat.  I od razu stała się pośmiewiskiem… jak zareagowała?

- Nagle usłysza­łam “O mój Boże zobacz jaki pier… paskud­ny, obrzy­dli­wie spa­siony brzuch”. Otworzyłam oczy. Dwóch mężczyzn i kobi­eta, stali nade mną, patrzyli i pokazy­wali pal­ca­mi, udawali, że mnie kopią — wspom­i­na Tanis w roz­mowie z Kana­da Glob­al News. Wraca­jąc do domu płakałam — wspom­i­na.

A potem opub­likowała na Face­booku list do swoich opraw­ców wraz ze zdję­ciem.

Zrzut ekranu 2014-08-04 o 16.17.28

Przykro mi, że moja pier­wsza od 13 lat pub­licz­na pró­ba opala­nia się w biki­ni “znies­maczyła Was” Przykro mi, że mój brzuch nie jest płas­ki i napię­ty. Przykro mi, że mój brzuch pokry­ty jest rozstę­pa­mi. Nie jest mi przykro, że moje ciało było schronie­niem, dla 5 wspani­ałych, zdrowych i inteligent­nych dzieci. Przykro mi, że moje 33 lata i 56 kilo­gramów obrzy­dz­iło was na tyle, że wytykaliś­cie mnie, śmi­al­iś­cie się i udawal­iś­cie, że mnie kopiecie. Muszę powiedzieć, że patrząc na wasze doskon­ałe piękne i młode ciała zas­tanaw­iałam się “to też tak wielkiego one uczyniły”.  (…) Wraca­jąc do domu płakałam. Dzię­ki za zru­jnowanie mi dnia. Ludzie tacy jak wy czynią ten świat brzy­d­kim i nien­aw­ist­nym miejscem. Żal mi kobi­et, które dzię­ki cud­owne­mu pro­ce­sowi jakim jest ciąża sta­ją się pośmiewiskiem dla innych, bo ich ciała zmieni­a­ją się… mogę mieć tylko nadzieję, że pewnego dnia zda­cie sobie z tego sprawę, że moje blizny nie są powo­dem do wsty­du lecz do dumy.”

Jak się okaza­ło — wystar­czyło to do wywoła­nia dyskusji. Inter­nau­ci wzięli Tanis w obronę, pod­waża­jąc ideał pięk­na, które­mu hoł­dowała natar­czy­wa trój­ka. His­torię 33-lat­ki poz­nały już tysiące ludzi na świecie. Dzielą się nią, przekazu­ją dalej i być może dzię­ki temu uwrażli­wia­ją kole­jne oso­by na podob­ne prob­le­my.

Inter­nau­ci szy­bko wzięli w obronę dziel­ną Tanis. His­torią Tanis Jax Blake, 33 mat­ki z Kanady dzielą się tysiące inter­nautów. Tanis nieświadomie zapoc­zątkowała gorącą dyskusję o współczes­nych kanonach pięk­na. Zarad­na Mama postanow­iła wesprzeć Tanis. Udostęp­ni­a­j­cie post z #Taniswelovey­ourbel­ly

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz