Glossybox dla mamy i dziecka

Glossybox dla mamy i dziecka

by -

Glossy­box to piękne pudełko, zaw­ier­a­jące 5 lub więcej mini pro­duk­tów kos­me­ty­cznych. Tym razem eksper­ci wybrali  kos­me­ty­ki dla mamy i dziec­ka.

Pielę­gnac­ja dziec­ka, szczegól­nie w pier­wszych miesią­cach życia nie jest łat­wa. Trze­ba ostrożnie dobier­ać pro­duk­ty, aby nie podrażnić delikat­nej skóry malucha. Szczęśli­wa mama to szczęśli­we dziecko – nie należy zatem zapom­i­nać również o sobie. Pielę­gnac­ja ciała w cza­sie ciąży i po porodzie może być uciążli­wa, ale z pewnoś­cią jest niezbęd­na.

Kiedy pojaw­ia się dziecko, jest to oczy­wiś­cie wielkie szczęś­cie, ale również ogromne zmi­any w życiu. Oprócz siebie, musisz też dbać o małego człowieka, a nie zawsze wiesz jak się do tego zabrać. Jak postępować?

  • Nie wsty­dź się mówić, że jesteś wycz­er­pana
  • Pozwól sobie pomóc
  • Postaraj się rozdzielić od cza­su do cza­su obow­iąz­ki między członków rodziny
  • Nie daj sobie zrzu­cić wszys­tkiego na głowę tylko dlat­ego, że „nie pracu­jesz i siedzisz w domu”
  • Nie zanied­buj się, nie musisz codzi­en­nie wykony­wać pełnego mak­i­jażu, wystar­czy poma­lować rzęsy i usta
  • Raz w tygod­niu przez­nacz trochę cza­su na domowe Spa

Dla czytel­niczek Zarad­nej Mamy we współpra­cy z Glossy­box przy­go­towal­iśmy niespodziankę. Reg­u­lar­na cena pudeł­ka mom&baby to 59 zł — możesz je mieć za 39 zł. Co zro­bić żeby otrzy­mać rabat? Wystar­czy, że zapiszesz się do newslet­tera, wtedy otrzy­masz kod upraw­ni­a­ją­cy do zakupów po pro­mo­cyjnej cenie (do wycz­er­pa­nia zapasów).

[wysija_form id=“1”]
Sprawdź co zna­jdziesz, w pudełku lim­i­towanej edy­cji GLOSSYBOX mom&baby

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz