Gdyby dzieci korzystały z Facebooka

1 KOMENTARZ

  1. mod­el &#;#w28notice-and-takedo2n&28221;, który pozwala blokować treÅ›ci po zgÅ‚oszeniu naruszeÅ„. Kon­rad GliÅ›ciÅ„ski żywioÅ‚owo optu­je za wprowadze­niem bard­zo ciekawego alter­naty­wnego mod­elu &#821…. Okazu­je siÄ™ jed­nak, że w ży­wot­nym intere­sie artys­tów leży stworze­nie jeszcze jed­nej pro­ce­dury

Dodaj komentarz