Czas na piknik

Czas na piknik

by -
Maj nieodmiennie kojarzy się z piknikami. Można zaprosić przyjaciół na grilla albo zjeść śniadanie na trawie. Wśród zalewu akcesoriów pokazujemy te, które warto kupić, a potem wystarczy ruszyć w plener.

 

Piknikowy niezbęd­nik to koc, na którym moż­na usiąść i kosz, do którego włożymy smakoły­ki. Koc z nieprze­makalną warst­wa spod­nią nie tylko odi­zolu­je wrażli­we miejs­ca ciała od chłod­nej jeszcze zie­mi, przy­da się też pod­czas wakacji, na plaży. Wybór rozmi­arów, kolorów i wzorów jest imponu­ją­cy. Oczy­wiś­cie siedzieć moż­na na najzwyk­le­jszym wyciąg­nię­tym z szafy kocu, ale mata, którą moż­na zwinąć w łatwy do trans­portu rulon, albo złożyć w coś na ksz­tałt tor­by na ramię, z pewnoś­cią ułatwi majówkową logistykę.

Czas na piknik

Przekąs­ki zabier­amy oczy­wiś­cie do koszy­ka. Może to być codzi­en­ny koszyk na zakupy, albo sty­lowy wik­li­nowy kosz z wyposaże­niem. Ceram­iczne naczy­nia dodadzą piknikowi ele­gancji, te z tworzy­wa sztucznego będą za to bardziej prak­ty­czne. Na wyposaże­niu koszyków zna­jdziemy poza tym potrzeb­ne sztućce, kielisz­ki, pojem­ni­ki na przyprawy, a nawet deskę do kro­je­nia, obrus, ser­wet­ki i chłodzą­cy futer­ał na butelkę. Gdy zapowia­da się dłuższa wędrówka wygod­nie będzie zamienić mało poręczny kosz na spec­jal­ny ple­cak. Dzię­ki sys­te­mowi prze­gródek i rzepów cała jego zawartość pozostanie na miejs­cu i w niezmienionym stanie dotr­wa do pory posiłku.

Żeby owoce i warzy­wa pozostały świeże, moż­na zaopa­trzyć się w odpowied­nie opakowanie ter­miczne. Zimne napo­je pozostaną przy­jem­nie chłod­ny­mi dzię­ki butelkom z chłodzą­cym wkła­dem, kawa lub herba­ta zachowa swo­ją tem­per­aturę w ter­mosie. Jeśli macie cią­go­ty eko­log­iczne, albo zwycza­jnie prz­er­aża was ilość toreb i pakunków, wybierz­cie najprost­sze tore­b­ki z szarego papieru, kartonowe opakowa­nia albo kosze… z tek­tu­ry, które po uży­ciu trafią na maku­laturę.

 

 

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz