Alain Laboile — album rodzinny

Alain Laboile — album rodzinny

Album z fotografiami z dzieciństwa to zazwyczaj księga uwieczniająca ważne wydarzenia. Pierwszy uśmiech, pierwszy ząb, pierwszy krok. Urodziny i święta. Akademie, otwarcia, nagrody. Wystylizowane zdjęcia odprasowanych i gładko uczesanych ślicznotek i przystojniaków. Alain Laboile pokazuje, że ważna jest każda chwila, bo właśnie z chwil składa się dzieciństwo i z takich chwil budujemy wspomnienia.

 

Cykl fotografii „La Famille” (franc. rodz­i­na) mógł­by być fotore­por­tażem z siel­skiego Buller­byn. Czarno — białe zdję­cia doku­men­tu­jące codzi­enne życie szóst­ki dzieci pokazu­ją chwile doskonale nam znane i przy­pom­i­na­jące nasze własne dziecińst­wo: bie­ganie boso po kałużach, brudne kolana, pogoń za kotem, sza­leńst­wa na row­erze czy chłodze­nie się w misce z wodą w upal­ny let­ni dzień. To, co kojarzy się nam z wakac­ja­mi na wsi, jest codzi­en­noś­cią mieszka­jącej na połud­niu Francji rodziny fotografa (cała szóst­ka bohaterów cyk­lu to dzieci auto­ra zdjęć). Laboile mówi, że jego rodz­i­na jest niety­powa. I nie o wielodziet­ność tu chodzi. Jakże daleko tej gro­mad­ce do dzieci wychowywanych w cen­tra­ch wiel­kich miast, gdzie kon­takt z naturą jest bard­zo ogranic­zony, a wiele z nich nigdy nie zobaczy na żywo kury czy krowy.

Na swoich zdję­ci­ach Fran­cuz uch­wycił idyl­liczne dziecińst­wo, nieogranic­zoną przestrzeń i beztroskę kojar­zoną z młodoś­cią. Fotografie są pięknie skom­ponowane, a fakt że artys­ta zde­cy­dował się na czarno — białą kliszę doda­je im mocy i spraw­ia, że sta­ją się pon­ad­cza­sowe. Bo nie o feer­ię barw tu chodzi, a kolory dziecińst­wa widać nawet w odcieni­ach szaroś­ci. Takie zdję­cia mogły­by być pamiątką z młodych lat każdego z nas.

2 KOMENTARZE

  1. Nao sei se vai chegar sou pes­si­ma na inter­net ‚tome­icor­agem para te escr­ev­er : Adoro o seu Blog vejo sem­pre didas oti­mas ‚fotos mar­avil­hosas e muito con­teu­do .Gos­to muito do modo que vc espoe o Sim­ples e o Luxo tambem fil­ho de Peixe Peix­in­ho sepre sera mel­hor .Parabens bjjjsNENE

Dodaj komentarz