Weronika Książkiewicz

Weronika Książkiewicz

by -
Weronika Książkiewicz
Weroni­ka Książkiewicz, Fot. Natalia Leś­niarek

To por­tal dla kobi­et, które maja bard­zo zdrowe pode­jś­cie do wychowa­nia dzieci. Artykuły napisane są bard­zo lekko i czy­ta się je dosłown­ie jed­nym tchem. Niczym powieś­ci Mał­gorzaty Musierow­icz, które aku­rat mi, poz­na­ni­ance, kojarzą się z okre­sem dziecińst­wa i rodzin­nym miastem. Por­tal dla mam z pokole­nia lat 70 i 80, które pamię­ta­ją swo­je dziecińst­wo, takim jakie powin­ny mieć nasze dzieci. Bez nad­mi­aru telewiz­ji, gier kom­put­erowych, tabletów, komórek. Dziecińst­wo za to z dużą por­cją świeżego powi­etrza, ruchu i… zau­faniem rodz­iców, które pozwala rozwi­jać się dzieciom lep­iej, niż nieje­den dodatkowy kurs dla małych geniuszy, chemików i muzyków.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz