10 pomysłów na prezent dla Babci

10 pomysłów na prezent dla Babci

by -

 Dzień Bab­ci już jutro. Jeśli wciąż nie macie pomysłu na prezent, pod­powiadamy, co może spraw­ić jej radość. Aby ułatwić wybór, wybral­iśmy 10 naj­ciekawszych naszym zdaniem propozy­cji.

 Czy wiecie, że:

  • W Polsce obchod­zone od 1964 roku z inic­jaty­wy tygod­ni­ka „Kobi­eta i Życie”. W ciągu kilku­nas­tu lat obchody przyjęły się w całym kra­ju.
  • 21 sty­cz­nia Dzień Bab­ci obchod­zony jest również w Brazylii i Buł­garii. We Francji w mar­cu, a w Hisz­panii świę­to to przy­pa­da na 26 lip­ca.
  • Podob­ne świę­ta obchodzi się w wielu innych kra­jach świa­ta, choć nie zawsze pod tą samą nazwą. W państ­wach anglosas­kich funkcjonu­je tak zwany Nation­al Grand­par­ents Day, czyli Nar­o­dowy Dzień Dzi­ad­ków, który w Wielkiej Bry­tanii wypa­da w pier­wszą niedzielę październi­ka. W Stanach Zjed­noc­zonych i w Kanadzie we wrześniu (w niedzielę po Świę­cie Pra­cy). Z kolei w Japonii 14 wrześ­nia obchodzi się Dzień Sza­cunku dla Starszych.

Jeśli nie macie cza­su na zakupy, pamię­ta­j­cie że najwięcej wzruszeń dostar­czą życzenia od ser­ca i prezen­ty wyko­nane włas­noręcznie. Dzień Bab­ci łączy się w nat­u­ral­ny sposób z Dniem Dzi­ad­ka, przy­pada­ją­cym na 22 sty­cz­nia. Propozy­c­je prezen­tów dla dzi­ad­ka już jutro!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz