Tapety do kolorowania

Tapety do kolorowania

by -

Czy masz prob­lem z usuwaniem twór­c­zoś­ci dziec­ka ze ścian? Ide­alne rozwiązanie, które poz­woli na legalne baz­granie, to tapety do kolorowa­nia. Postaci z bajek, robo­ty, dom­ki, jelon­ki, sowy, a może kwiat­ki? Co będzie kolorowało dziecko, wybór moty­wu najlepiej skon­sul­tuj z małym artys­tą. 

Let’s Col­or!” to 110 moty­wów gotowych do pokolorowa­nia. Kolekc­ja jest podzielona na dwie kat­e­gorie wiekowe, 0–6 lat i 6–12 lat. Dzię­ki tem­tu łatwiej wybrać wzór i dos­tosować go do zain­tere­sowań i zdol­noś­ci man­u­al­nych dziec­ka. W końcu maluch będzie mógł dać upust wyobraźni i stworzyć prawdzi­we dzieło. Kolorować moż­na maza­ka­mi lub kred­ka­mi.

Ści­enne kolorowan­ki w wer­sji XXL wypro­dukowane są w najnowszej, eko­log­icznej tech­nologii HP Latex Print­ing, są bez­wonne i w 100% bez­pieczne dla zdrowia dziec­ka. Cena za m2 to ok. 100–120 PLN. Dostęp­ne on-line na pixers.pl Zobacz­cie jak poszczególne wzo­ry tapet wyglą­da­ją w dziecię­cych poko­jach.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz