Regał drzewo

Regał drzewo

by -

Regał na książ­ki do poko­ju dziecięcego nie musi być smut­ną bryłą. W monot­on­nym wnętrzu moż­na “posadz­ić” na przykład drze­wo. Zaw­ies­zone na niej książ­ki będą wyglą­dały niczym kwiaty. Wybrane przez nas pro­jek­ty, to dzi­ała znanych świa­towych pro­jek­tan­tów, dlat­ego ceny też są na świa­towym poziomie. Wybrane przez nas pro­jek­ty potrak­tu­j­cie jako inspirację. Półkę — drze­wo moż­na zapro­jek­tować samodziel­nie i zle­cić wyko­nanie sto­lar­zowi.

Optymistka, wielbicielka smutnych piosenek. Ekonomistka z trzema fakultetami, która odnalazła siebie pośród dzieci. Przyjechała do wielkiego miasta wcale nie dla kariery, ale dla miłości. Pochłania ją świat Zafóna. Bez reszty zatraciła się w Falconesie, Charlesie Martinie i Noahu Gordonie. Lubi Jodi Picoult i Jespera Juula. Wkrótce zostanie mamą!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz