Miles Ward Miller — mały wojownik z Ohio

Miles Ward Miller — mały wojownik z Ohio

by -

Urodz­ił się trzy i pół miesią­ca przed ter­minem, 16 lip­ca 2012 roku. Ważył lekko pon­ad 800 gramów. Wiele tygod­ni spędz­ił w inku­ba­torze. Wal­czył przez 107 dni. Mimo, że Mały Miles Ward nie miał najłatwiejszego star­tu, dzię­ki miłoś­ci rodz­iców, pomo­cy i poświęce­niu lekarzy, a także pielęg­niarek, zwyciężył! Oto 1 rok z życia małego wojown­i­ka z Ohio — okiem jego ojca, Ben­jam­i­na Millera.


Ben­jamin Miller, fotograf ślub­ny, we wzrusza­ją­cym filmie zare­je­strował odd­anie żony i inten­sy­wną walkę syna o życie. Film zaczy­na się od zdjęć zro­bionych cztery dni po nar­o­dz­i­nach Miles’a, wtedy Lin­say po raz pier­wszy przy­tu­la syn­ka. Film został opub­likowany w październiku tego roku, by ucz­cić pier­wszy rok życia z życia chłop­ca. Jest też hoł­dem dla zespołu medy­cznego ze szpi­ta­la Nation­wide Chil­dren’s Hos­pi­tal w Colum­bus. Millerowie są małżeńst­wem od 5 lat i mieszka­ją w Colum­bus, w stanie Ohio.

Życzymy Waszej niesamowitej trójce 100 lat, a Mile­sowi rodzeńst­wa!!! Tata War­da TYLKO U NAS! Odpowia­da na pyta­nia naszych czytel­ników.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz